Facilitaire servicedesk

U wilt meldingen en calamiteiten correct afhandelen. Een gezonde instelling.

Natuurlijk wilt u dat klachten, meldingen en calamiteiten correct worden afgehandeld. Door uw servicedesk door Facility Kwadraat in te laten richten beschikt u over een goed geoutilleerde en bereikbare servicedienst waarbij de software module Meldingenbeheer in onze facilitair management informatiesysteem FMIS WISH u maximale grip biedt.

Automatische workflow

Het systeem verwerkt meldingen automatisch conform de op te stellen protocollen en afspraken. De meldingen worden vervolgens conform de vastgestelde bepalingen in softwaremodule Contractbeheer omgezet in opdrachten richting leveranciers. Facility Kwadraat helpt u bij het inrichten van uw frontoffice als servicedesk en het in kaart brengen van leveranciers en contracten. In geval van calamiteiten is de servicedesk ook telefonisch bereikbaar.

Meldingenbeheer

Worden meldingen van klachten en storingen rechtstreeks aan uw uitvoerend personeel doorgegeven waardoor te veel ad-hoc situaties ontstaan, dan is de softwaremodule Meldingenbeheer een tijd- en kostenbesparende oplossing. De module geeft met een heldere planningskalender zicht op de werkzaamheden. Daarmee geeft ze sturing aan het uitvoerend personeel en voorkomt ze onnodige vragen uit de organisatie. Met module Meldingenbeheer is het allemaal mogelijk.