Management dashboards

Voor het omzetten van gegevens in relevante en belangrijke  informatie  maakt facility Kwadraat gebruik van managementdashboard Dynamic AI.  Dit moet leiden tot nog meer kennis en aanzetten tot adequate acties. Deze waardevolle business intelligence tool wil Facility Kwadraat haar klanten niet onthouden en is daarom verweven in haar diensten en producten. Om grote hoeveelheden informatie snel inzichtelijk te maken, beschikt Dynamic AI over dashboards en managementcockpits. U wordt in één oogopslag geïnformeerd over de belangrijkste zaken.

Dynamic AI is net als onze faciliar management informatiesysteem FMIS WISH toegankelijk via Microsoft Internet Explorer. Dit betekent dat u overal ter wereld kunt inloggen. U krijgt toegang tot uw eigen startpagina, dashboards en menu’s. Zo kunt u op elk gewenst moment de actuele stand van zaken inzien. Rapporten aanpassen en verspreiden wordt een fluitje van een cent!

Voorbeeld managementdashboard

Voorbeeld managementdashboard

 

 

Voor het genereren van managementinformatie kunt u naast de standaard rapportages van  WISH gebruik maken van Dynamic AI voor dynamische rapporten.
Onze begeleiding en cursus Dynamic AI  zijn erop gericht uw kennis en vaardigheden van deze Business Intelligence software te verbreden en/of te verdiepen.  Dynamic AI is de business intelligence tool waarmee u de data in ons FMIS WISH naar uw wens rapporteert en analyseert.  We zijn er opgericht dat u de rapportages zelfstandig kunt samenstellen en wordt u onder andere geleerd:

  • het maken van eigen rapporten op maat
  • het toepassen van filters in deze rapporten
  • het groeperen van datagegevens
  • het gebruikmaken van automatische berekeningen
  • het bepalen van details in de overzichten
  • het gebruikmaken van koppeling met Excel en e-mailplanning
  • het maken van een managementdashboard
Dashboard voorbeeld module Meldingenbeheer

voorbeeld zelf samengesteld rapport meldingenbeheer

Dynamic AI is zo gebruikersvriendelijk, dat u na een korte cursus rapporten zelfstandig en eenvoudig kunt aanmaken of aanpassen. Rapporten kunnen worden geprint, gemaild, op het scherm worden getoond of naar Excel worden geëxporteerd. Daarbij kan de export naar Excel als een dynamische koppeling worden opgeslagen. Wijzigen de gegevens in uw FMIS, dan wijzigen ook de gegevens in Excel!