Vastgoedrekenen software

De module Vastgoedrekenen is in samenwerking met organisaties met maatschappelijk vastgoed ontwikkeld. In de zorg deed met de komst van de Normatieve HuisvestingsComponent (NHC)-regelgeving  en productieafhankelijke vergoedingen de businesscase haar intrede. En met de komst van de Wet Markt & Overheid en de plicht om de integrale kosten door te berekenen in de huurtarieven, is ook het gemeentelijk vastgoed meer dan ooit een strategisch bedrijfsmiddel geworden. Ontwikkelingen die Facility Kwadraat niet zijn ontgaan. Wij hebben oplossingen samen gebracht in deze intelligente vastgoedtool.

Met de FMIS WISH softwaremodule Vastgoedrekenen rekent u een (toekomstig) rendement door per gebouw of portefeuille. Dit kan op basis van meerdere scenario’s die u zelf kunt samenstellen. Binnen de vastgoedanalyses worden bedrijfswaarden, financieringsvraagstukken, kostprijsdekkende huur en impairment berekend. Met behulp van heldere infographics en de juiste managementinformatie bent u in staat verantwoord strategisch (bij) te sturen.

Met de software module Vastgoedrekenen is het mogelijk:

grote portefeuilles goed door te rekenen

Een enkel initiatief is misschien nog vrij eenvoudig door te rekenen met een spreadsheet, maar grotere portefeuilles of meerdere vastgoedscenario’s genereren, soms via ondoorgrondelijke wegen, leidt steevast tot een enorme cijferbrij. Op basis van deze onherleidbare input en doorrekeningen worden dikwijls belangrijke besluiten genomen.

Voorbeeldscherm Vastgoedrekenen zorg

 

 

 

 

 

rendementen van het vastgoed op deel- en portefeuilleniveau te bepalen

Met de module Vastgoedrekenen voor de zorg rekent u efficiënt (grotere) vastgoedportefeuilles, business cases en scenario’s door. De module genereert een duidelijke presentatie van vastgoedmanagement informatie.

diverse scenario’s met verschillende parameters te vergelijken

U kunt de huidige status uitlezen, maar ook scenario’s met verschillende parameters opzetten en die met elkaar vergelijken of liquiditeitsprognoses genereren.

slimme software oplossing voor vastgoedrekenen

Vastgoedrekenen, de slimme software-oplossing die zich aanpast aan de veranderende bekostigingsstructuur

een krachtig rekenmiddel

De module Vastgoedrekenen voor de zorg heeft  een krachtige rekenfunctie. Door het zelfstandig aanpassen van de variabelen kunt u vele scenario’s met elkaar vergelijken. Analyses van toekomstige situaties worden op deze manier gemakkelijk en trefzeker. Met name in de publieke sector, waar vastgoedbeheer door veranderde wetgeving en nieuwe financieringsvormen een risicovolle aangelegenheid is geworden, zijn de doorrekenfuncties een zegen voor de vastgoedmanagers en voor de directies en RvB`s. De module Vastgoedrekenen maakt spreadsheets overbodig en biedt u snel overzicht in waardeontwikkeling, huuropbrengsten, leegstand, onderhouds- en beheerkosten en andere financiële aspecten van uw vastgoed over meerdere jaren. Zo bent u in staat om berekeningen te maken op basis van hoofdlijnen en details en kunt u goed onderbouwde beslissingen nemen.

legio mogelijkheden vastgoedrekenen

De mogelijkheden van Vastgoedrekenen zijn complementair en talloos. Wilt meer weten,  lees dan hier verder of download gratis onze moduleflyer:

Download hier gratis onze moduleflyer Vastgoedrekenen Zorgvastgoed

Bestand downloaden

Om dit bestand te downloaden moet u uw naam en email achterlaten.

Wilt u meer weten over vastgoedrekenen bij Gemeenten? Download dan gratis de moduleflyer voor Gemeenten:

Download hier onze moduleflyer Vastgoedrekenen Gemeentelijk vastgoed

Bestand downloaden

Om dit bestand te downloaden moet u uw naam en email achterlaten.