Veiligheidsscan gezondheidszorg

U wilt de veiligheid van uw cliënten en medewerkers zo goed mogelijk waarborgen. Een gezonde instelling.

Met name de brandveiligheid van gebouwen is een belangrijk thema binnen de zorgsector. Onze veiligheidsscan omvat een aantal belangrijke brandveiligheids-checks waaronder de signaleringslijst Brandveiligheid en Brandveilig Gebruik Bouwwerken. Per gebouw registeren we de stand van zaken, de aandachtspunten, de te ondernemen acties en de budgetten.

Facility Kwadraat beschikt over een eigen software-oplossing. De module Veiligheid in het management informatiesysteem WISH biedt u inzicht in de huidige status op het gebied van veiligheid. Alle relevante aspecten worden geregistreerd. Een combinatie met de softwaremodule Opleidingen maakt het mogelijk om bijvoorbeeld per werknemer aan te geven of hij/zij reeds een BHV cursus heeft gevolgd of een ontruiming heeft geoefend. Alle informatie komt via een dashboard beschikbaar en zorgt voor grip.

Lees meer over de module Veiligheid

Lees meer over de voordelen van onze FMIS software>