Verhuurbeheer software

Om de maximale efficiency te behalen op uw vastgoed heeft Facility Kwadraat in samenwerking met de publieke sector de module Verhuurbeheer ontwikkeld. Onze uitgangspunten daarbij zijn de Normatieve HuisvestingsComponent (NHC)-regelgeving, het scheiden van wonen en zorg en de komst van de Wet Markt & Overheid. Het maatschappelijk vastgoed is meer dan ooit een strategisch bedrijfsmiddel geworden en is volledig inzicht in verhuur- en huurcontracten, kostprijzen, leegstand en incasso’s een must geworden.

Zorgorganisaties. De verschuiving naar prestatiebekostiging als gevolg van het scheiden van wonen en  zorg was voor Facility Kwadraat een belangrijke aanleiding om een huur- en verhuuroplossing voor de zorg  te ontwikkelen temeer omdat de komende jaren de nieuwe wet- en regelgeving ook gaat gelden voor de hogere zorgzwaartepakketten. Dit betekent dat vele cliënten in de ouderenzorg, GGZ, GHZ en overige instellingen huur moeten gaan betalen voor de verhuurbare eenheid/verhuureenheid (vhe).

Gemeenten. Door de komst van de Wet Markt & Overheid en de plicht om de integrale kosten van de exploitatie door te berekenen in de verhuurtarieven,  wordt het ook voor gemeenten steeds nijpender te beschikken over een doeltreffend (ver-)huurinstrument.

Voor Facility Kwadraat vele goede redenen om binnen haar FMIS WISH  de module Verhuurbeheer aan te bieden. In 2015 is de module doorontwikkeld  tot en met een geïntegreerd  woningaanbodportal voor woningzoekenden.  Een digitale plaats waar aanbod en vraag elkaar ontmoeten!

Verhuurbeheer in beeld

Verhuurbeheer in beeld

Met de software module Verhuurbeheer is het mogelijk:

verhuurbare eenheden bepalen

Allereerst worden uw gebouwen en relevante vastgoedgegevens geregistreerd in de module Vastgoedbeheer. Daarin wordt vastgelegd of een gebouw een verhuurbare eenheid/verhuureenheid (vhe)  is. Vanuit deze vastgoedregistratie beschikt u in de module Verhuurbeheer over de basisgegevens van het gebouw. U krijgt alléén die gebouwen te zien waarop verhuurbeheer van toepassing is en vanuit deze module wordt uw verhuurbeheer verder ingericht. Met behulp van zoekopdrachten kunt u een pand adequaat in beeld brengen.

het maximale sociale huurbedrag  volgens WWS te berekenen

Door het ingebouwde WoningWaarderingstelsel (WWS) en  het puntensysteem van de Rijksoverheid rekent de module Verhuurbeheer automatisch en nauwkeurig het maximale bedrag uit dat voor een sociale huurwoning wettelijk mag worden gevraagd.  Binnen deze grens bepaalt u uw  kale huurbedrag.

huursamenstelling per verhuurbare eenheid adequaat vast te leggen

Per verhuurbare eenheid worden de netto huur en de afzonderlijke huurcomponenten vastgelegd.  Met behulp van een handige wizard kunt u collectief de bedragen aanpassen en bouwt u een historie van huuraanpassingen op.

huurcontracten overzichtelijk vast te leggen

U registreert onder meer de gegevens van de contractant, de betaler, datum van ondertekening, het begin van de huurperiode en de looptijd. Het vastleggen van notificaties of de wijze waarop huurpenningen worden geïnd is geen enkel probleem. Wilt u eenmalige administratiekosten, naamplaatjes of sleutels doorberekenen, dan gebruikt u de optie ‘eenmalige vorderingen’. U kunt deze optie ook gebruiken om betalingsregelingen te treffen of opleveringspunten door te berekenen aan de huurder.

huurtoeslagen te incasseren en risico’s te verlagen

Huurtoeslagbestanden van de Belastingdienst kunnen worden ingelezen. De sleutel hiervoor is het BurgerServiceNummer. U kunt ervoor kiezen om de toeslag in mindering te brengen op de bruto huur, waardoor u als instelling uw risico verder terugbrengt.

te budgetteren en leegstand te bewaken

Verhuurbeheer maakt het mogelijk uw toekomstige beleidslijn weer te geven in een zogeheten ‘scenario’.  Een scenario zorgt ervoor dat u prolongaties eenvoudig kunt toetsen, voordat u deze doorvoert.  Hiermee heeft u een tool in handen waarmee u zaken inzichtelijk maakt.

proefprolongaties te maken

Aan de hand van een proefprolongatie kunt u controleren of de huren van de volgende maand op de juiste manier worden doorberekend. In het kader van functiescheiding maakt WISH het mogelijk deze stappen uit te laten voeren, controleren en fiatteren door verschillende personen.

koppeling te maken met uw financiële administratie

Wanneer u definitief prolongeert, ontvangt u per e-mail een set bestanden. Zo kunnen bijvoorbeeld journaalposten, incassobestanden, facturen en controlebestanden worden aangeleverd vanuit de module Verhuurbeheer. De module genereert CLIEOP03-bestanden voor automatische incasso en bestanden voor handmatige incasso.

huurbedragen te indexeren en huurders tijdig te informeren

Verhuurbeheer biedt u de keuze om verhuurcontracten collectief, individueel en/of automatisch te indexeren. Vervolgens kunt u bestanden samenvoegen, een brief genereren en afdrukken. Deze brief kunt u zelf samenstellen en tot standaard maken. U bent in staat uw huurders op tijd te informeren over aanstaande huurverhogingen.

NIEUW: GEINTEGREERD WEBPORTAL VOOR (ZORG)WONINGAANBOD!

op uw eigen website eenheden te huur aan te bieden

Met de nieuwste functionaliteit “Vraag en aanbod” binnen de module Verhuurbeheer kunt u digitaal uw verhuurbare units tonen die te huur zijn of binnenkort te huur zijn. Op de website van uw eigen organisatie worden de woningdetails getoond voor geïnteresseerden. Zij kunnen via een portal zich inschrijven op een woning en/of hun voorkeur aangeven. Vervolgens kunt u uw acties inzetten.

nog meer grip te behalen 

Binnen FMIS WISH kunt u alle vastgoedgebonden informatie vastleggen en is de informatie uit de module Verhuurbeheer te gebruiken in de andere modules van ons FMIS WISH . De koppeling met de module Vastgoedrekenen is een zeer krachtige en zodoende rekent u het (toekomstig) rendement door per gebouw of vastgoedportefeuille.

Kortom, onze toekomstbestendige software is een geweldige aanwinst voor controllers en vastgoedmanagers!

Wilt u meer weten ? Lees dan hier onze praktijkcase Dichterbij  en/of download onze moduleflyer.

Download hier onze moduleflyer Verhuurbeheer voor zorgorganisaties

Bestand downloaden

Om dit bestand te downloaden moet u uw naam en email achterlaten.

Wilt u meer weten over  verhuurbeheer bij Gemeenten? Download dan gratis de moduleflyer voor Gemeenten:

Download hier onze moduleflyer Verhuurbeheer Gemeentelijk vastgoed

Bestand downloaden

Om dit bestand te downloaden moet u uw naam en email achterlaten.