mjop actualisatie

Een up-to-date meerjarenonderhoudsplan mjop vormt de basis voor een onderhoudsbegroting en uitvoeringsplanning. Bijkomend voordeel is dat een goed opgesteld MJOP inzicht geeft in het treffen van de onderhoudsvoorziening voor het komende kalenderjaar en een deugdelijke administratieve onderbouwing kan zijn voor uw accountant.

Jaarlijkse actualisatie meerjarenonderhoudsplan mjop

De jaarlijkse actualisatie wordt meestal net voor de zomermaanden uitgevoerd in verband met de begrotingen in het najaar. Is uw meerjarenonderhoudsplan nog niet begrotingsgereed? Komt u tijd of deskundigheid te kort? Wij springen graag en vakkundig bij!

Het plan wordt op onderstaande punten geactualiseerd:

  • uitgevoerd onderhoud voorzien van een nieuw uitvoerjaar, prioriteit en eventueel een aangepast kostenkengetal;
  • niet uitgevoerd onderhoud wordt voorzien van een nieuw uitvoerjaar en een nieuwe prioriteit;
  • een indexering van de kostenkengetallen om de planning op een nieuw prijspeil te brengen;
  • de invloed van nieuwbouwprojecten en/of renovatieprojecten opnemen in de meerjarenplanning, onderhoud zal hierdoor worden uitgesteld, beperkt worden of zelfs niet worden uitgevoerd;
  • heroverweging stelposten onderhoud en kostenkengetallen.

Met behulp van ons  ondersteunende softwareoplossing WISH Meerjarenonderhoudsplan wordt de jaarplanning omgezet in een activiteitenlijst die besproken wordt met onze opdrachtgever.

Herinspectie

Een herinspectie wordt meestal 3 à 4 jaar na het opstellen van het meerjaren onderhoudsplan uitgevoerd. De onderhoudstatus van diverse bouwkundige en installatietechnische onderdelen kan door bijvoorbeeld klimatologische omstandigheden afwijken van het onderhoudsplan. De gebouwen worden ter plaatse bezocht en grondig geïnspecteerd door onze onderhoudsdeskundigen.  Wij maken daarbij gebruik van onze mobiele inspectie tool. Onze nieuwste bevindingen worden opgenomen in het inspectieverslag en het meerjarenonderhoudsplan wordt geactualiseerd.

Kort samengevat:

Onderhoudsdeskundigen van Facility Kwadraat actualiseren jaarlijks de meerjarenonderhoudsplannen en houden o.a. rekening met

  • indexering
  • uitgevoerd onderhoud
  • correctief onderhoud
  • mutaties van eerder uit te voeren onderhoud

Terug naar: Opstellen meerjarenonderhoudsplan>