mjop afstemmen en inventariseren

Voordat gestart kan worden met het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan is het van belang dat helder is voor welke doeleinden het plan wordt ingezet.

Afstemming van wensen en eisen

Een gedetailleerd meerjarenonderhoudsplan houdt meestal ook in dat er in de toekomst veel tijd gestoken moet worden in actualisatie. Een meerjarenonderhoudsplan met alleen maar stelposten is in de uitvoeringsfase lastiger om mee te werken. Wij geven u op dit punt advies bij het maken van de voor u juiste keuzes.

Inventarisatie

We starten met een inventarisatie. Met plattegrond- en geveltekeningen, onderhouds-contracten en eventueel beschikbare oude meerjarenonderhoudsplannen maken we een basisplan.

Met u wordt bepaald hoe gedetailleerd gegevens in de meerjarenonderhoudsplannen moeten worden opgenomen. Ons uitgangspunten voor eigendomsgebouwen zijn:

  • de buitenzijde van het gebouw gedetailleerd, dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld in het onderhoudsplan vermelden hoeveel m2 schilderwerk er op de gevelkozijnen zit;
  • de binnenzijde van het gebouw op basis van posten, dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld het binnenschilderwerk niet gedetailleerd inmeten;
  • installaties gedetailleerd, dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld cv-ketel, drukvat, pompen als aparte hoeveelheden in het plan opnemen;
  • terreinen gedetailleerd, dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld bestrating en hekwerken als hoeveelheid m2 of m1 in het plan opnemen.

Voor gebouwen die gehuurd worden wordt alleen het huurdersonderhoud opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan.

Kort samengevat:

  • aan de hand van adviesgesprekken stellen we samen met u een programma van eisen op
  • inventariseren we welke informatie reeds beschikbaar is binnen uw organisatie
  • bestaande plattegronden, tekeningen, contracten en onderhoudsplannen worden overgenomen
  • detailniveau van de plannen wordt in gezamenlijk overleg met u bepaald

Terug naar: opstellen meerjarenonderhoudsplan>