mjop calculeren

Voor het calculeren van het preventieve onderhoud maken we gebruik van een eigen database met kengetallen. Deze database is gebaseerd op 20 jaar praktijkervaring en wordt continue door onze medewerkers voorzien van actuele gegevens.

Calculeren

Met behulp van ons eigen Facilitair Management Informatie Systeem WISH worden de onderhoudsgegevens in een planning geplaatst. Door het gebruik van coderingen in het plan kunnen de onderhoudskosten gekoppeld worden aan specifieke geldstromen.

Het meerjarenonderhoudsplan mjop wordt zo ingericht dat u de kosten voor het onderhoud op allerlei niveaus van belanghebbenden kunt presenteren en inzichtelijk kunt maken. Van managementinformatie voor de directie tot projectbudgetoverzichten voor uw adviseur.

Plannen

Voor het plannen van onderhoudsactiviteiten in een bepaald uitvoerjaar is het van belang dat we op de hoogte worden gesteld van een aantal zaken:

  • bouwjaar van de locatie;
  • uitgevoerd groot onderhoud tussen bouwjaar en heden;
  • eventuele bouwplannen op korte of lange termijn.

Met namen het betrekken van bouwplannen of grootschalige renovatie kan er toe bijdragen dat geplande onderhoudsactiviteiten niet worden uitgevoerd op het geplande uitvoerjaar maar later of helemaal niet.

Oplevering

Nadat het concept meerjarenonderhoudsplan mjop met u is besproken en de op- en aanmerkingen zijn verwerkt wordt het plan opgeleverd. Ons opleveringsrapport omvat:

  • gebouwgegevens en een overzicht van  de uitgangspunten;
  • jaarplanningen en meerjarenplanningen;
  • inspectierapport en foto´s.

Het meerjarenonderhoudsplan mjop wordt in ons FMIS WISH opgeleverd.

Kort samengevat:

  • de inventarisatie wordt met behulp van het pakket FMIS WISH vastgelegd
  • u krijgt zo online en overal bereikbaar inzage in de kosten, planning en geldstromen
  • u verkrijgt de mogelijkheid processen beter te monitoren en te besturen door managementdashboards
  • binnen de calculatie en planning wordt rekening gehouden met de huidige staat van een gebouw en het gewenste of vereiste kwaliteitsniveau

Terug naar: Opstellen meerjarenonderhoudsplan>