mjop conditiescan

Om een actueel en reëel beeld van de onderhoudssituatie te krijgen wordt het vastgoed ter plaatse uitgebreid geïnspecteerd door onze onderhoudsdeskundigen. Op basis van uw wensen en eisen ontwikkelen we specifiek voor uw organisatie een model meerjarenonderhoudsplan dat – afhankelijk van uw wensen – voldoet aan bijvoorbeeld conditiemeting NEN 2767 en  BOEI.

Nul-meting en conditiescan

Tijdens de inspectie worden de onderdelen die niet vanuit de aangeleverde informatie opgenomen zijn in het basisplan alsnog ingemeten en opgenomen. Daarnaast wordt de staat van het onderhoud van de afzonderlijke onderdelen beoordeeld. Om zodoende tot een uitvoerjaar en een prioriteit te komen.

In ons inspectieverslag worden de geconstateerde gebreken vermeld en zo mogelijk onderbouwd met een foto.

Kort samengevat:

  • onderhoudsdeskundigen inspecteren visueel de gebouwen ter plaatse
  • brengen conditie van de gebouwen in kaart
  • brengen verslag uit over de conditiescore
  • geconstateerde gebreken worden opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan

Terug naar: Opstellen meerjarenonderhoudsplan>