MJOP meerjarenonderhoud software

Systematisch onderhoud aan gebouwen, installaties en terreinen leidt tot het verlagen van de exploitatielast. Het samenstellen van een onderhoudsplanning kan een tijdrovende taak zijn, maar met de software module Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) met mobiele toepassingen van FMIS WISH bieden we daar een snelle oplossing voor. Beheren, actualiseren, indexeren, budgetteren en opdrachten generen worden door het gebruik van de software module Meerjarenonderhoudsplan een stuk gemakkelijker en overzichtelijker.

Facility Kwadraat adviseert en begeleidt organisaties bij het opstellen, implementeren en uitvoeren van het meerjarenonderhoudsplan. Lees hier meer over onze onderhoudsvisie en gefaseerde aanpak >> 

Met de software module Meerjarenonderhoudsplan is het mogelijk:

uw eigen MJOP op te stellen, te bewerken en te beheren

Daarvoor kunt u onder andere gebruik maken van een elemententabel met actuele indicatieve prijsinformatie, voorzien van  standaard frequenties en eenheden. De module MJOP werkt met een zogenaamde boomstructuur waarin uw vastgoed tot op gebouwniveau wordt weergegeven. Om het opstellen en actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan mjop  soepel te laten verlopen is de module uitgerust met handige tools voor bijvoorbeeld het kopiëren, verplaatsen, actualiseren en indexeren van onderhoudsregels.

voorbeeldscherm mjop meerjarenonderhoudsplan

 

heldere onderhoudrapportages en analyses te maken

Met behulp van  een managementcockpit wordt u direct op de hoogte gebracht van de onderhoudskosten afgezet tegen bijvoorbeeld het bruto vloeroppervlakte van het vastgoed of het meest urgente onderhoud. Tevens beschikt u over diverse voorgedefinieerde rapportages die vanuit verschillende invalshoeken, zoals gebouw, ruimte, uitvoerende, financieringsbron of kostensoort, kunnen worden gemaakt.

MJOP Meerjarenonderhoudsplan analyse

MJOP Meerjarenonderhoudsplan analyse

een  jaarplanning onderhoud  te maken en tot uitvoering te komen

Binnen het meerjarenonderhoudsplan mjop vormt een goedgekeurde jaarplanning de basis van  werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Om tot uitvoering van deze werkzaamheden te komen, kunt u gebruik maken van een aantal andere modules binnen FMIS WISH. Daarnaast is de module voorzien van een mogelijkheid om via enkele simpele muisklikken aan te geven of onderhoud is uitgevoerd of niet, waardoor actualiseren van uw plan nog eenvoudiger wordt.

via uw mobiele apparaat herinspecties uit te voeren

Met onze webapp “WISH Mobile MJOP herinspectie” worden uw herinspecties van gebouwen gemakkelijker gemaakt. U kunt op locatie en ter plaatse bestaande onderhoudsadviezen van een gebouw opvragen. Onderhoudsregels kunt u eenvoudig wijzigen  en toevoegen. Deze webapp is geschikt voor een meerjarenonderhoudsplan opgesteld volgens NEN2767.  Elk advies is gekoppeld aan een element beschreven volgens de NEN2767  en de daaraan gekoppelde gebreken.

nog meer grip te behalen

Zet eenvoudig uw jaarplanning om in projecten en gebruik onze module Projectadministratie om de uitvoering te coördineren en de kosten te bewaken. Maak gebruik van de module Offertebeheer om grip te krijgen op offertes en om een eigen kennisbank op te bouwen. Of registreer in de module Vastgoedbeheer wat u op (korte) termijn van plan bent met uw vastgoed en betrek deze informatie bij het opstellen van uw onderhoudsbegroting en de besluiten die u neemt binnen uw contractenportefeuille. Gegarandeerd dat u hierdoor efficiëntie creëert en dat wellicht kostenbesparing tot gevolg kan hebben.

Download hier gratis onze MJOP brochure

Bestand downloaden

Om dit bestand te downloaden moet u uw naam en email achterlaten.