Onderhoudsmanagement MJOP

De werkelijke uitvoering van het onderhoud is een intensief proces.  Onze ervaren onderhoudsdeskundigen stellen voor u een duurzaam en helder Meerjarenonderhoudsplan(MJOP) op.

Na het opstellen van het MJOP volgt de implementatie en de uitvoering. De deskundigen van Facility Kwadraat helpen u daar graag bij. Onze gefaseerde werkwijze:

fasering onderhoudsmanagement

 

 

 

 

Lees hier meer over de werkwijze van het opstellen van een MJOP.

Implementatie van uw MJOP

De financiële middelen van een organisatie sluiten niet altijd aan bij de geprognotiseerde onderhoudskosten. Onze expertise en ervaring helpen u het plan optimaal op de beschikbare financiële middelen af te stemmen. Dit kan bijvoorbeeld door prioriteiten te stellen en op doordachte wijze gepland onderhoud niet of gedeeltelijk uit te voeren. Nadat het meerjarenonderhoudsplan binnen de financiële kaders is gezet, wordt het jaarplan onderhoud opgesteld.

Uitvoeringsbegeleiding bij het MJOP

Uw organisatie beschikt wellicht niet over de expertise of menskracht om uw MJOP optimaal uit te voeren. Een onderhoudsplan is immers opgebouwd uit diverse onderhoudsactiviteiten die met aanzienlijke kosten (groot onderhoud) gepaard kunnen gaan. Deze activiteiten worden, voor zover logisch, ondergebracht in een onderhoudsproject. Voorbeelden hiervan zijn buitenschilderwerk, dakbedekking en vloerbedekking. De adviseurs van Facility Kwadraat kunnen u begeleiden bij deze onderhoudsprojecten.

Projectbewaking:
De onderhoudsprojecten die in de module Projectadministratie van WISH verwerkt zijn, worden gekoppeld aan het beschikbare budget. In ons facilitair management informatiesysteem FMIS WISH worden opdrachten en facturen geregistreerd zodat grip en overzicht op het financiële verloop van een project ontstaan.

Werkomschrijvingen en planning mjop:
Offertes worden aangevraagd op basis van een werkomschrijving waarin doel, taak en bepalingen zoals garanties, verzekeringen en tekeningen vastgelegd zijn.

Offerteaanvraag:
Met de werkomschrijvingen worden offertes aangevraagd bij de door u geselecteerde leveranciers. Onze adviseurs kunnen u en uw leveranciers eventueel begeleiden bij het opnemen van de werkzaamheden. Op basis van gunningsadvies worden de opdrachten verstrekt.

Uitvoeringsbegeleiding:
De werkelijke uitvoering wordt op basis van planning gecommuniceerd aan de organisatie. Er ontstaat grip op de doorlooptijd en de gemaakte afspraken.

Actualisatie meerjarenonderhoudsplan:
Na oplevering van het onderhoud wordt het meerjaren onderhoudsplan geactualiseerd en worden uitvoerjaar, prioriteit en kosten aan de nieuwe situatie aangepast.

De financiële afstemming  en de werkelijke uitvoering van het MJOP meerjarenonderhoudsplan is een intensief proces, maar met onze adviezen bespaart u tijd, geld en moeite!