mjop rapportages

Het meerjarenonderhoudsplan wordt eerst in concept aangeboden en met u besproken. De begrotingen moet passen binnen uw kaders en beleid.

Oplevering

Nadat het concept meerjarenonderhoudsplan mjop met u is besproken en de op- en aanmerkingen zijn verwerkt wordt het plan definitief opgeleverd. Om het rapport up-to-date en werkbaar te houden kunnen afspraken rondom de uitvoeringsbegeleiding, actualisatie en herinspectie naar wens gemaakt worden. Ons opleveringsrapport omvat:

  • een overzicht van  de uitgangspunten
  • uw gebouwgegevens
  • het inspectierapport en foto´s
  • de meerjarenplanningen
  • de jaarplanningen

Rapportages

Het meerjarenonderhoudsplan mjop wordt in ons management informatiesysteem WISH opgeleverd. Desgewenst kunt u zich abonneren op ons FMIS WISH softwarepakket waarmee u over de voordelen van een online beheertool beschikt: altijd bereikbaar en waar u ook bent inzage in de kosten, planning en geldstromen! U verkrijgt de mogelijkheid processen beter te monitoren en te besturen door managementdashboards. Uw meerjarenonderhoudsplan kan naar wens ook ingebonden worden gepresenteerd, inclusief jaar- en meerjarenplanning.

Lees meer over software module Meerjarenonderhoudsplan>

Terug naar: Opstellen meerjarenonderhoudsplan>