Als trouwe gebruiker van FMIS WISH heeft Wijdezorg besloten over te stappen op de vernieuwde WISH module voor vastgoedregistratie in Silverlight.

In de Rijnstreek biedt WIJdezorg vanuit acht zorglocaties mensen van 50 jaar en ouder maatwerk op het gebied van wonen, zorg en welzijn, met als stelregel: U het comfort WIJdezorg.

Aan de ingebruikname van de vernieuwde module Vastgoedbeheer in Silverlight is een gefaseerde implementatie vooraf gegaan. Invoerschermen zijn eenvoudig aangepast en zorgen voor meer gebruikersgemak en een ‘look and feel’ die aansluit bij de schermen die we onder andere kennen van Microsoft Office.