Gemeentelijk vastgoed

Inzicht in de kosten vergroot het doelmatig beleid gemeentelijk vastgoed

Binnen de eigen grenzen is de gemeente meestal een van de grootste vastgoedbezitters en zich steeds beter bewust van haar marktpositie. Samen met Facility Kwadraat grijpen gemeenten de kans om doelmatig beleid te vergroten en de kostenposten beter te beheersen. Om strategisch de juiste beslissingen te kunnen nemen zijn de softwaremodule Vastgoedrekenen en softwaremodule Verhuurbeheer ontwikkeld. U wordt in staat gesteld scenarioplanningen te maken en door de slimme koppeling tussen de modules inzicht te verkrijgen in alle kosten die de huur moeten dekken. Ook zijn we experts in het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen. Facility Kwadraat richt zich met name op de maatschappelijke sector. Tot onze klantenkring behoren gerenommeerde  zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en gemeenten.

Integrale kostprijsdekkende huur gemeentelijk vastgoed

De vastgoedportefeuille kent een grote variatie, zoals gemeentekantoren, sportcomplexen, schoolgebouwen en accommodaties voor welzijn en cultuur, waarvan een deel wordt verhuurd aan bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren.

Vanaf 1 juli 2014 mag volgens de wet Markt en Overheid de verhuurprijs van dit vastgoed niet onder de integrale kostprijs worden verhuurd en wordt het inzicht in de kosten per verhuurbare eenheid onmisbaar. Om de juiste afwegingen met betrekking tot het aantrekken, afstoten en herinrichten van vastgoedobjecten te kunnen maken, is volledig inzicht in de kenmerken, de waarden en de rendementen ervan noodzakelijk. Als daarnaast ook nog het bezit verspreid is over meerdere afdelingen wordt de behoefte naar een consistent en integraalsysteem voor vastgoedbeheer steeds groter.

WISH software voor vastgoedbeheer

Wij hebben in samenspraak met diverse gemeente, zoals de gemeente Haarlem, softwareoplossingen en diensten ontwikkeld voor een verantwoord en strategisch vastgoedbeheer. Door de steeds veranderende wet- en regelgeving is ontwikkelen voor ons een continu proces, want wij dragen graag een steentje bij aan een beter evenwicht tussen beleidsmatige en maatschappelijke belangen enerzijds en efficiency anderzijds.

Relevante WISH moduleflyers:

 

Als partner en onder de bronvermelding van het platform Bouwstenen voor sociaal mogen we  u de publicatie Wat kost dat? menu kaart voor een kostprijsdekkende huur van gemeentelijk  vastgoed aanbieden. Wilt u deze publicatie downloaden? Kijk dan hier.