Grip op verhuurbeheer zorg

Bent u goed voorbereid op het scheiden van wonen en zorg?

Heeft u voldoende grip op uw verhuurbeheer? Heeft u een toekomstbestendig (ver-) huurregistratie?  Met onze softwareoplossing Verhuurbeheer vergroot u uw efficiency en inzicht in de financiële en operationele processen.

Het overheidsbeleid inzake financiering van zorgvastgoed is flink aan het veranderen. Zoals de nieuwe situatie waarin wonen en zorg apart gefinancierd wordt. En die ook voor de hogere zzp’s de komende jaren wordt doorgevoerd. De cliënt betaalt zelf voor het wonen via huur of koop. De zorg wordt apart gefinancierd via de zorgverzekeringswet, Wmo, AWBZ en eventueel via eigen middelen . Gedachte is dat bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen hierdoor meer keuzevrijheid krijgen en de diversiteit in wonen wordt vergroot.

De bewoner betaalt afzonderlijk de huur en servicekosten (energie, schoonmaak algemene ruimten, tuinonderhoud) aan de zorgaanbieder of corporatie. Op basis van de huurprijzenwet wordt deze huur per woning bepaald. In vergelijking met het integrale ZZP-tarief voor verblijf ontstaat variatie die samenhangt met de kwaliteit van het wonen, uitgedrukt in woningwaarderingspunten. Daarnaast betaalt de huurder een eigen bijdrage voor AWBZ-zorg. Indien de betaalbaarheid problemen oproept, kan een beroep worden gedaan op huurtoeslag.

Onze slimme oplossing voor huur- en verhuurbeheer:

Facility Kwadraat heeft speciaal met en voor de zorgsector de module Verhuurbeheer ontwikkeld. Deze software-oplossing maakt het mogelijk verhuurcontracten overzichtelijk vast te leggen, afwijkende betalers te registreren en leegstand te analyseren. Door zelf huurtoeslagen voor uw huurders te incasseren en registreren u uw risico van wanbetaling of betalingsachterstand. Bovendien zijn de vastgelegde gegevens input voor de rendementsberekeningen met de module Vastgoedrekenen.

Binnen FMIS WISH kunt u alle vastgoedgebonden informatie vastleggen en is de informatie uit de module Verhuurbeheer te gebruiken in de andere modules van ons FMIS WISH . De koppeling met de module Vastgoedrekenen is een zeer krachtige en zodoende rekent u het (toekomstig) rendement door per gebouw of vastgoedportefeuille.

Kortom, onze toekomstbestendige software is een geweldige aanwinst voor controllers en vastgoedmanagers!