Implementatie FMIS WISH

Het invoeren van een facilitair management informatie systeem (FMIS) is vaak een ingrijpend proces. Door de modulaire opbouw wordt u in staat gesteld FMIS WISH gefaseerd in te voeren en met u en uw organisatie mee te laten groeien.

Daarom hebben we een methodiek ontwikkeld die draagvlak creëert en rekening houdt met de impact op de organisatie. De methodiek is op basis van best practices opgezet en zorgt dat het facilitair management informatiesysteem WISH stap voor stap wordt geïmplementeerd.

werkwijze implementatie WISH

 

 

 

 

 

De adviseurs van Facility Kwadraat begeleiden de implementatie om te voorkomen dat het een langdurig en arbeidsintensief traject wordt. Deze advies- en begeleidingsrol is cruciaal voor succes en omvat de volgende aspecten:

 • Opstellen van een draaiboek met stappenplan en planning
 • Inventarisatie van betrokken medewerkers en bevoegdheden
 • Samenstelling van een stuur- en projectgroep
 • Verzamelen van relevante  informatie
 • Beoordelen, categoriseren en structureren van aanwezige data
 • Conversie van bestaande data
 • Invoering van gegevens en documenten
 • Bepalen informatiestromen en bevoegdheden
 • Samenstellen automatische periodieke overzichten
 • Dashboard en workflows voor financiële controllers en directie
 • Begeleiding van en controle op de uitvoering van het stappenplan en de planning
 • Cursussen en helpdesksupport

Plan van aanpak

Vanuit een programma van eisen werken we nauw samen met de klant  en zorgen we samen voor juiste afstemming. Om de implementatie  in goede banen te leiden wordt door onze adviseur een plan van aanpak  opgesteld. Het plan van aanpak beschrijft op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd, welke resultaten er verwacht worden en welke planning er gehanteerd wordt.  De inrichting en daarmee ook de invoerschermen binnen WISH zijn afgestemd op specifieke wensen . Rechten en rollen van gebruikers en gebruikersgroepen worden bepaald. Zo kunnen  bijvoorbeeld overtollige velden en tabbladen onderdrukt worden voor bepaalde gebruikers.