Klanten

Hier verwelkomen we blij onze nieuwe klanten en delen we met trots de ervaringen van al onze klanten!

Meerjarenonderhoud ArtEZ in FMIS

Voor het meerjarenonderhoud van de huisvesting en installaties gebruikt Hogeschool Artez geen losse Excels meer, maar één softwaresysteem WISH. Goed onderhoud niet alleen cruciaal voor de instandhouding maar ook voor de inspiratie van haar kunstzinnige studenten.

Totaaloplossing voor vastgoed van Livio

Ėén totaaloplossing, één overzichtelijk vastgoedmanagementsysteem voor alles. Dat is de behoefte van de Twentse zorgaanbieder Livio. Om ook in de toekomst cliënten de leef- en woonomgeving te kunnen bieden, die past bij hun wensen én zorgbehoeften. Waarom koos ze voor de ondersteuning voor ons Brabants bedrijf?

Case Verduurzaming zorgvastgoed

In onze nieuwste case leest u op welke wijze Monique Mocking, vastgoedadviseur bij Carante Groep met WISH ‘de route’ naar duurzaam vastgoed uitstippelt. Carante Groep is een samenwerkingsverband van tien zelfstandige zorgorganisaties in heel Nederland.

Zakelijk vastgoed of maatschappelijk? Zij kozen WISH-software.

Of het nu gaat om het managen van vastgoed voor zakelijk of maatschappelijk gebruik, altijd gaat het beheer ervan gepaard met ontelbaar veel gegevens en processen. Deze unieke klanten kozen de afgelopen maanden WISH. Daar zijn we natuurlijk trots op! Wie dat zijn?

Assets van Biesieklette in FMIS WISH

Onze nieuwe opdrachtgever Biesieklette exploiteert niet ‘alleen’ stallingen op ruim 30 plaatsen in en rond de gemeente Den Haag. Maar ook een beleving en werkplek voor mensen, die het minder gemakkelijk hebben. Daarom zijn we extra blij dat zij vanuit WISH samenwerken voor service en gemak! En dat zij hun Cadweazle, Wombat, Hippocampe, Tiralo (en meer) de juiste plek geven…..