Vastgoedbeheer

Door de veranderende kostenstructuur en de steeds grotere bewustwording van de marktpositie willen vastgoedmanagers slimmer en verstandiger omgaan met hun vastgoedportefeuille. Een gezonde instelling!

Met onze softwareoplossing FMIS WISH komen operationele, tactische en strategische performance samen en kan de manager zich laten ondersteunen door een dynamische set van vastgoedoplossingen zoals de softwaremodules:

 vastgoed- en verhuurbeheer in beeld

vastgoed- en verhuurbeheer in beeld

Adequaat vastgoedbeheer

Grip op uw vastgoedportefeuille begint met de registratie van alle vastgoedobjecten. Zonder betrouwbare gegevens geen sturing. Belangrijk daarbij is dat alle relevante informatie in kaart wordt gebracht en de vastgoedmanager over een managementdashboard beschikt. Binnen WISH software zijn gebouwkenmerken (zoals eigendom, huur, oppervlakte, gebouwsoort, bouwjaar, capaciteit, kernactiviteit/zorgsoort, gebruiksduur) en financiële waarderingen (zoals boekwaarden, marktwaarden) gemakkelijk digitaal te herleiden en af te zetten tegen andere vastgelegde informatie. Genereren van kengetallen en benchmarken behoren tot de vele mogelijkheden.

Om maximale efficiency en grip te creëren op uw vastgoed heeft Facility Kwadraat haar softwareoplossingen in nauwe samenwerking met haar klanten ontwikkeld. Zo heeft ze onder andere voor de zorgsector geheel op basis van de nieuwste richtlijnen uit de Normatieve HuisvestingsComponent (NHC)-regelgeving  en ‘het scheiden van wonen en zorg’ een vastgoedinstrument ontwikkeld.

Toekomstbestendig softwareoplossing verhuurbeheer

Mede door de hervorming van de wet- en regelgeving worden vastgoedmanagers gedwongen anders om te gaan met hun vastgoed. De marktwerking vereist dat vraag en aanbod nog beter op elkaar aansluiten, maar ook de visie en de missie van de organisatie bepalen mede het vastgoedbeleid en de aandachtspunten.

U wordt in staat gesteld uw verhuurprocessen tot en met de huurprolongaties verder te professionaliseren. U krijgt inzicht in de kostprijsdekkende huur. Met ingebouwde WWS-puntenwaarderingssysteem kunt u het maximale huurbedrag voor sociale (zorg)woningen automatisch laten berekenen.

Om maximale efficiency en grip te creëren op uw vastgoed heeft Facility Kwadraat haar softwareoplossingen in nauwe samenwerking met haar klanten ontwikkeld. Zo heeft ze onder andere voor de zorgsector geheel op basis van de nieuwste richtlijnen uit de Normatieve HuisvestingsComponent (NHC)-regelgeving  en ‘het scheiden van wonen en zorg’ een vastgoedinstrument ontwikkeld.

Lees hier meer over onze softwaroplossing voor een professioneel verhuurbeheer >>

Betrouwbare financiële vastgoedanalyses en haalbaarheidsstudies

Vastgoedanalyses waarin onder andere bedrijfswaarde, impairment en financieringsresultaten inzichtelijk worden gemaakt zijn met de veranderende bekostigingsstructuur van groot belang. Facility Kwadraat is daarop ingesprongen door alle variabelen binnen financiering en opbrengst van vastgoedobjecten in kaart te brengen en met elkaar te verbinden tot een toekomstbestendige softwareoplossing voor strategisch vastgoedbeheer. De kracht van onze software module Vastgoedrekenen is dat gegevens hierin samen komen. Vanuit andere modules wordt input geleverd voor bijvoorbeeld de berekening van de interne bedrijfswaarde en Impairment.

Deze vastgoedrekentool maakt scenarioplanningen mogelijk. Handige ‘wizards’ helpen bij het samenstellen van scenario’s die als basis dienen voor verschillende berekeningen en haalbaarheidsstudies. De vastgoedmanager wisselt eenvoudig parameters zoals gewenst rendement (rentevoet), exploitatieduur, restwaarde en kasstromen.

Lees hier meer over onze slimme softwareoplossing voor vastgoedrekenen>>

Strategisch vastgoed advies

Onze deskundige en betrokken adviseurs implementeren samen met u de gewenste modules en vertalen de resultaten naar accurate en relevante managementinformatie. En dankzij onze unieke samenwerking heeft u tevens toegang tot adviespartners voor strategisch vastgoedbeheer. Deze professionals zijn gespecialiseerd in vastgoedadviezen voor de maatschappelijke sector. Zij adviseren en begeleiden raden van bestuur, directies en management teams in de zorg en gemeenten bij het formuleren en implementeren van veranderingen in hun huisvesting en organisatie.

Deze uniek samenwerking leidt tot een strategische partnership, waarbinnen complexe vraagstukken op het gebied van vastgoedmanagement doeltreffend worden opgelost.

Heeft u vragen of wilt u van gedachten wisselen?  Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via contact of bel 073-6444 644.