Privacystatement Facility Kwadraat

Privacystatement Facility Kwadraat

Dit privacystatement is van toepassing op alle (bedrijfs)activiteiten van Facility Kwadraat Holding B.V. met KvK-nummer 17141668, Facility Kwadraat Software B.V. met KvK-nummer 17146499 en Facility Kwadraat Consultancy B.V. met KvK-nummer 17146497, allen statutair gevestigd te ’s Hertogenbosch en hierna Facility Kwadraat genoemd.

Facility Kwadraat respecteert ieders privacy. Wij erkennen de behoefte aan een goede controle over persoonlijke gegevens en behandelen deze gegevens altijd vertrouwelijk. Dit doen we onder meer door ons strikt te houden aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacystatement vormt het uitgangspunt voor de verwerking van alle persoonsgegevens die zijn verkregen op basis van het gebruik van deze website en het contact dat via de website of per e-mail tot stand komt.

Aard en doeleinden van de verwerking
Wanneer er via de website contact wordt gezocht met Facility Kwadraat vragen we om persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer via e-mail berichten naar ons worden verzonden, is het mogelijk dat we die berichten en bijbehorende persoonsgegevens bewaren. Het verwerken van deze gegevens heeft als doel om de communicatie over en verkoop en levering van onze diensten mogelijk te maken. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van een derde partij.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacystatement tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.
Facility Kwadraat bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor de gegevens verwerkt worden.

Gebruik van cookies
Facility Kwadraat maakt op haar website gebruik van functionele cookies, deze zijn bedoeld om de website beter te laten functioneren. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van analytische cookies, waarbij het websitebezoek en de zoektermen worden geregistreerd. Mogelijk gaat Facility Kwadraat gebruik maken van trackingcookies, welke gegevens dan feitelijk zullen worden verwerkt, zal dan hier bekend worden gemaakt.

Beveiliging van uw gegevens
Facility Kwadraat beschouwt een adequate beveiliging van gegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. We nemen dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt. Daarnaast eisen we van de door ons ingeschakelde partijen, zoals de hostingprovider, dat ook zij voorzien in een adequate beveiliging.

Rechten van betrokkenen
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft iedere betrokkene recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking en overdracht van de gegevens die verwerkt worden(door het invullen van een formulier). Indien een betrokkene van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen heeft over de wijze waarop Facility Kwadraat gegevens verwerkt, kan contact worden opgenomen via info@facility2.nl.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van én de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.