WISH Module

Projectadministratie

Een financiële poortwachter
voor het bewaken van uw bouw- en onderhoudsprojecten

De WISH-module Projectadministratie automatiseert én beheert alle standaard procedures in uw bouw-, verbouw- en onderhoudsprojecten. Zo houdt u grip op de kosten en zit u bovenop de planning. Dankzij het online dashboard volgt u de voortgang van elk project op de voet.  

ONLINE MEER INZICHT, MEER EFFICIENCY IN DE UITVOERING

Projecten beheren en sturen op kosten en efficiency. Dat is de kracht van de softwaremodule Projectadministratie. U behaalt direct tijd- en kwaliteitswinst door een slim autorisatieproces: de projectmanager bepaalt vooraf welke deelnemers online via de module Projectadministratie samenwerken. Werkzaamheden kunnen daardoor rechtstreeks worden opgedragen aan de juiste personen. Beschikt u over een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)? Dan genereert WISH automatisch projecten met gelijksoortige onderhoudsactiviteiten. Die schaalgrootte kan u zomaar een kostenbesparing opleveren bij de aanbesteding ervan.

Download de Facility Kwadraat bedrijfsbrochure

Lees meer over onze software en dienstverlening. Voor elk proces een slimme oplossing voor uitvoering en management.

voordelen van de module Projectadministratie

  • Volledige registratie van alle projectgegevens 
  • Bewaking van kosten en budget
  • Inzicht in status, voortgang en doorlooptijden
  • Besparing bij aanbesteding door schaalvergroting
  • Efficiency door geautomatiseerde standaardprocedures
  • Tijdwinst door voor-gedefinieerde opdrachtbrieven
  • Duidelijke rapportages en een overzichtelijk managementdashboard

Wish: Het toegankelijke online Facility Informatie Systeem

Voor ons de normaalste zaak uw ambities te vertalen in onze software en dienstverlening.

Pim Kerkhof en Dick Vink, oprichters Facility Kwadraat

Pim Kerkhof en Dick Vink, oprichters Facility Kwadraat

Meer weten over de kracht van het kwadraat?

Wij ondersteunen al meer dan 25 jaar met grote betrokkenheid organisaties bij het krijgen van grip op het facilitair en vastgoedbeheer.

073 - 644 46 44 Demo op maat