15 modules, 1 FMIS voor iedereen

FMIS WISH MODULES: VOOR ELK PROCES EEN OPLOSSING

Onze FMIS WISH is modulair opgezet. Met de 15 WISH-modules kunt u zelf bepalen welke vastgoed en facilitaire processen u als eerste wilt optimaliseren. Grote kracht van WISH is dat de software daarna vanzelf relaties legt met uw andere processen en data. Wel zo efficiënt. Zodat u ook gemakkelijk afdelingsoverstijgend kunt samenwerken. Daarnaast zijn de WISH-modules probleemloos te gebruiken naast en te koppelen met uw andere informatiesystemen.

Geen limiet aan modules, data en interacties

WISH is een Software as a Service (SaaS). Dat betekent dat onze software via internet ter beschikking wordt gesteld aan de gebruiker. Voor het gebruik van FMIS WISH betaalt u abonnementskosten. De abonnementskosten worden per gebruiker berekend. Er worden geen limieten gesteld aan hoeveelheid modules, data of interacties per gebruiker. U beschikt altijd automatisch over de laatste versie van het systeem, dus over de laatste ontwikkelingen. Wij zorgen voor het onderhoud, de hosting en de back-ups van uw data. En last but not least: een zeer krachtige beveiliging! Wij ontzorgen u graag!

 

Dit zijn de software oplossingen van FMIS WISH:

 

WISH module

Vastgoedregistratie

Vastgoed gaat gepaard met ontelbaar veel gegevens. Van data over gebouwkenmerken tot gegevens van onderhoudscontracten, gebruikers en verhuurprocedures.

De WISH-module voor Vastgoedregistratie legt al die gegevens vast in een centrale database. Deze biedt u in één oogopslag overzicht op uw totale vastgoedportefeuille.

WISH module

Vastgoedrekenen

Vaarwel spreadsheets, welkom WISH Vastgoedrekenen! Wat een gebouw of vastgoedportefeuille nu of in de toekomst oplevert?

Met de softwaremodule Vastgoedrekenen van WISH rekent u het rendement in een handomdraai uit. Een zeer krachtige rekenfunctie maakt spreadsheets voorgoed overbodig.

WISH module

Verhuurbeheer

Wilt u weten wat u verhuurt? Welke contracten aan de basis liggen? Hoe het met kostprijzen en incasso’s is gesteld?

De WISH-module Verhuurbeheer bevat alle data die u nodig heeft om grip te houden op uw (aan)huurcontracten, voor inzicht in de huurprijssamenstellingen en voor een betrouwbare facturatie. 

WISH module

Duurzaam MJOP software

U wilt MJOP software, waarmee u zelf stuurt op planmatig onderhoud, verduurzaming en CO2-reductie? Dit hoeft geen monnikenwerk te zijn.

Deze MJOP module plant, actualiseert, indexeert en budgetteert uw onderhoudsprojecten en energiebesparende maatregelen. Snel, toegankelijk en overzichtelijk.

WISH module

Meldingenbeheer

Beheer uw klachten- en storingsmeldingen online met WISH Meldingenbeheer. U bewaakt eenvoudig en doeltreffend de meldingenstroom, de voortgang en de doorlooptijden.

De selfserviceportal en WISH-app verbeteren de communicatie tussen alle betrokkenen. Resultaat: nog meer inzicht, snelheid en gemak.

WISH module

Middelenbeheer

Met de WISH-module Middelenbeheer weet u waar uw bedrijfsmiddelen en installaties zich bevinden en in welke staat ze verkeren, in kwantiteit én kwaliteit.

De software registreert, classificeert en bewaakt volledig automatisch (wettelijke) controles, keuringen en onderhoud. Daarmee houdt u uw middelen procesmatig in de grip.

WISH module

Ruimtebeheer

Ruimtes, werkplekken en faciliteiten flexibel inzetten? Dan is een professioneel reserveringssysteem onmisbaar. De WISH-module Ruimtebeheer biedt u alle informatie over beschikbaarheid, capaciteit en bezettingsgraad.

Reserveren ging nog nooit zo gemakkelijk, mede dankzij de online selfservice portal en een WISH-app.

WISH module

Projectadministratie

De WISH-module Projectadministratie automatiseert én beheert alle standaard procedures in uw bouw-, verbouw- en onderhoudsprojecten.

Zo houdt u kosten in de grip en zit u bovenop de planning. Dankzij het online dashboard volgt u de voortgang van elk project op de voet.  

WISH module

Contractbeheer

De WISH module voor contractbeheer zorgt voor overzicht in alle digitale papierwerk dat met contracten gepaard gaat.

De software biedt u eenvoudig en overal inzicht in lopende contracten én koppelt contractuele afspraken rechtstreeks aan uw dagelijkse werkproces.

WISH module

Offertebeheer

Offertes aanvragen voor schoonmaakactiviteiten of meerjarenonderhoud is een strategisch element in de bedrijfsvoering.

Met de WISH module Offertebeheer automatiseert u het hele proces, van de wens of behoefte tot de aanvraag, de status en de offertebeoordeling. Uw voordeel? Vereenvoudigde handelingen en tijdwinst.

WISH module

Veiligheid

Zorgen dat uw gebouwen veilig zijn, regelt u niet op een achternamiddag. Het is een continu proces met veel verplichtingen. De WISH-softwaremodule Veiligheid helpt u online te voldoen aan de (wettelijke) veiligheidsvoorschriften.

en geeft aan waarvoor u maatregelen moet treffen, inclusief het stellen van deadlines en het aanwijzen van verantwoordelijkheden en budgetten.

WISH module

Energiebeheer

Met de WISH-software voor energiebeheer werkt u actief aan verduurzaming van uw vastgoed en aan een lager energieverbruik. Waardevol voor u én het klimaat.

De module registreert verbruiken, koppelt energiedata aan uw administratie en laat u in een oogopslag zien of uw maatregelen vruchten afwerpen.

WISH module

Legionellapreventie

Met WISH Legionellapreventie verkleint u de kans op legionellabesmettingen. De WISH-module ondersteunt u praktisch bij het voldoen aan controles en keuringen.

Zo kunt u met uw smartphone of tablet ter plaatse metingen verrichten. Daarmee weet u direct of uw voorzieningen veilig zijn. 

WISH module

Leveranciersbeoordeling

U bent klant van uw leverancier. Maar bent u ook koning? Subjectieve aannames spelen bij uw beslissingen geen rol.

Met de WISH-module Leveranciersbeoordeling meet u objectief de leveranciersprestaties. Bijkomend voordeel: u stimuleert uw leveranciers om (nog) beter te presteren. 

WISH module

Toegangsbeheer

De WISH-module Sleutelbeheer geeft u grip op de toegangscontrole van uw gebouwen, afdelingen en ruimtes. WISH biedt u inzicht in wie wanneer tot elke ruimte toegang heeft.

Daarnaast biedt WISH Sleutelbeheer u een compleet sluitplan per gebouw en houdt u uw sleutelvoorraad op niveau.  

Alle informatie over onze software en dienstverlening

Ontdek hoe u FMIS WISH inzet voor een goed afgestemd facilitair en vastgoedbeheer. Voor elk proces een slimme oplossing voor uitvoering en management.

WISH: Het meest toegankelijke Vastgoed en Facility Systeem

contact man

 

 

Meer weten over de kracht van Facility Kwadraat?

Wij ondersteunen al meer dan 25 jaar met grote betrokkenheid organisaties bij het krijgen van grip op het facilitair en vastgoedbeheer.

073 - 644 46 44 Demo op maat