Meerjarenonderhoudsplan mjop

Om de conditie van een gebouw of installatie te bewaken en grip op het noodzakelijk onderhoud te houden, is een betrouwbaar en werkbaar meerjarenonderhoudsplan (MJOP) cruciaal.

Facility Kwadraat adviseert en begeleidt al meer dan 25 jaar organisaties bij het opstellen, implementeren en uitvoeren van het meerjarenonderhoudsplan en het jaarlijks begroting gereed maken ervan.

Download hier gratis onze MJOP brochure

Bestand downloaden

Om dit bestand te downloaden moet u uw naam en email achterlaten.

 

Wij stellen het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gefaseerd op en begeleiden u deskundig bij de afstemming van het plan op uw vastgoedbeleid, de beschikbare financiële middelen en de concrete uitvoering van het plan. Op basis van uw wensen en eisen ontwikkelen we specifiek voor uw organisatie een model onderhoudsplan dat – afhankelijk van uw wensen – voldoet aan bijvoorbeeld conditiemeting NEN 2767 en BOEI. Met onze inspectietool voor mobiele apparaten versnellen we het proces van inspecteren en actualiseren.

Opstellen meerjarenonderhoudsplan mjop

Bij het laten opstellen van een meerjarenonderhoudsplan mjop door Facility Kwadraat doorlopen we samen met u een aantal fases:

Onze aanpak en samenwerking met u is als volgt schematisch weergegeven:

faseringen Meerjarenonderhoudsplan

 

 

 

Resultaten en voordelen meerjarenonderhoudsplan

Na oplevering en implementatie begeleiden we u graag bij het uitvoeren en het actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan mjop. Hierbij staan openheid en helderheid centraal. Als specialisten zijn de deskundigen van Facility Kwadraat bovendien bekend met alle gangbare voorwaarden, vereisten en wettelijke bepalingen.

Met de expertise van Facility Kwadraat behaalt u de volgende resultaten en voordelen:

  • inzicht in de onderhoudskosten van uw vastgoed over langere tijd
  • inzicht in noodzakelijke voorzieningen om onderhoud op termijn te kunnen uitvoeren
  • een overzichtelijke en uitvoerbare jaarplanning voor onderhoud
  • inkoopvoordeel door schaalvergroting bij aanbestedingen
  • ontlasting van de organisatie door inzet van externe professionals
  • kortere doorlooptijden bij uitvoering van onderhoud
  • analyse- en simulatiemogelijkheden
  • eenvoudige en kosteneffectieve realisatie van onderhoudsplannen
  • oplevering mjop in uw huidige software of desgewenst in onze softwareoplossing WISH met mobiele toepassingen
  • volledige ondersteuning in het onderhoudsmanagement en de uitvoering

Onze resultaten verwerken we in de module Meerjarenonderhoudsplan uit ons eigen facilitair management informatiesysteem FMIS WISH en daarmee geven we u online inzicht in alle relevante gegevens en calculaties. Met behulp van een online managementdashboard ontstaat bij u grip op kosten, kwaliteitsverbetering en duurzaamheid. Zo zijn voor u schaalvoordelen te behalen, worden kosten goed doorbelast en kunnen onverwachte uitgaven worden voorkomen. Daarnaast is het mogelijk te integreren met onze software oplossingen voor het beheer van uw dagelijkse meldingen, keuringen en controles.

Wilt u meer weten en een voorbeeld van een Meerjarenonderhoudsplan MJOP zien ? Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs via contact of bel 073-6444 644!

Download hier gratis onze MJOP brochure

Bestand downloaden

Om dit bestand te downloaden moet u uw naam en email achterlaten.