Meer aandacht voor digitalisering vastgoedbeheer

Één centrale bron voor vastgoedbeheer via internet

Vanwege de coronacrisis lijken bedrijven en instellingen meer aandacht te hebben voor de digitalisering van hun vastgoed processen. Organisaties vragen met name om een vastgoed-, mjop- en meldingensysteem dat online en mobiel toegankelijk is voor alle betrokkenen. Voor vastgoed- en facilitaire medewerkers, leveranciers en managers. Zeker nu men minder in papieren mappen en lokaal opgeslagen bestanden kan neuzen, is één centrale digitale vastgoed bron onmisbaar geworden. En is het digitaal monitoren en loggen van uitgezette acties belangrijker dan ooit. Dat de behoefte aan internet-oplossingen groter is geworden, hebben ook wij van Facility Kwadraat afgelopen maanden gemerkt.

FMIS WISH API

Geen dubbel werk maar API’s

Daarnaast zijn steeds meer van onze klanten op zoek naar gespecialiseerde leveranciers, die met elkaar automatisch data uitwisselen. In 2020 is het gebruik van onze API-koppelingen toegenomen. API staat voor Application Programming Interface. Door het koppelen via de API’s worden (bepaalde) gegevens van het ene systeem uitgewisseld met het andere systeem. Zodat tussen diverse applicaties veilig wordt samengewerkt en geen dubbel werk wordt verricht. API’s kunnen worden gerealiseerd tussen onder andere financiële, HRM-, IT-service en boekingssystemen. Onze API’s.

Effecten op de lange termijn

Bij de digitaal-slag moet de klant natuurlijk niet alleen op korte termijn denken, maar zich ook afvragen welk effect het digitaliseren op lange termijn heeft, zoals op het vastgoed rendement, de kwaliteitscore en de werkgelegenheid. Het gebruik van Business Intelligence Software kan daarbij een goed hulpmiddel zijn. In FMIS WISH hebben we interactieve dashboards van marktleider Qlik Sense geïntegreerd, zodat de manager altijd inzicht houdt op de gedigitaliseerde processen en de effecten ervan. 

Wilt u ook uw vastgoed en facilitair beheer (verder) digitaliseren?

Ben u nieuwsgierig geworden naar onze software oplossingen voor uw vastgoedportefeuille? Vraag dan gratis een adviesgesprek of een demonstratie WISH aan. We gaan graag vrijblijvend met u in gesprek over uw digitale inhaalslag. 

Ja, graag contact

Wish: Het toegankelijke Vastgoed en Facilitair Systeem