Audit logging dashboard fmis WISH

Audit logging dashboard in FMIS WISH, alles onder controle!

FMIS WISH is een modern en compleet facilitair- en vastgoedsysteem dat vele extra’s biedt zoals het audit logging dashboard. Ons uitgangspunt: met betere informatie meer voor u bereiken. Het speciale, online dashboard voor audit loggings biedt grafisch en gedetailleerd inzicht in wijzigingen die een gebruiker aanbrengt in FMIS WISH. Met meerdere licenties en meerdere gebruikers (soms ook derden zoals leveranciers) is dat in het licht van informatiebeveiliging en kwaliteit van de bedrijfsvoering bijzonder waardevol.

audit logging dashboard fmis wish

Interactief en razendsnel audit logboek

Het logging dashboard is volledig geïntegreerd in FMIS WISH en zeer gebruiksvriendelijk dankzij heldere, visuele weergaven en handzame overzichten van de logdetails. Met dit online logboek voor gegevensregistratie heeft u een moderne oplossing in huis waarmee u over alle data beschikt om het gebruik van WISH verder te optimaliseren en om onjuist gebruik op te sporen of te voorkomen. U Selecteer wat u nodig heeft. Het dashboard is dynamisch en past zich razend snel aan uw selectie aan. Zo kunt u bijvoorbeeld selecteren uit data-tabellen, WISH-gebruikers of soort wijzigingen.

Meer grip op kwaliteits- en informatiebeleid

Organisaties zijn afhankelijk van geregistreerde data. Daardoor neemt de behoefte toe om grip te krijgen op wijzigingen die in die data worden doorgevoerd. De WISH loggings maken het mogelijk om het verloop van gegevens in bepaalde processen te achterhalen. Bijvoorbeeld om de oorzaak van een probleem bloot te leggen, om te evalueren of omdat audits erom vragen.

Loggings zijn ondersteunend bij:

  • Bewijsvoering
  • Het verkleinen van risico’s
  • Autorisatie en toegangscontrole
  • Het opsporen van oneigenlijk gebruik
  • Het leren uit verstorende gebeurtenissen
  • De conformiteit met de geldende afspraken en regelgeving

Normeringen zoals ISO 27001, NEN 7510 en HKZ

Een logging dashboard komt tevens tegemoet aan de voorwaarden van kwaliteits- en informatienormeringen
zoals de ISO 27001, NEN 7510 en de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Die bepalen
dat wijzigingen in belangrijke data moeten kunnen worden herleid naar de persoon die de wijzigingen
heeft doorgevoerd. Het dashboard biedt die informatie overzichtelijk en snel.

Meer weten over het digitale logboek van WISH?

De geautomatiseerde loggings worden samengesteld met Qlik Sense, de Business Intelligence-software die alle waardevolle data rechtstreeks uit WISH voor u verzamelt. Dit gebeurt allemaal veilig en goed bereikbaar achter dezelfde portal.

Wilt u zelf beleven hoe razend snel en simpel het audit logboek werkt? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende demonstratie of adviesgesprek.

Ja, graag een demo

Of  download hieronder gratis onze brochure Audit Logging dashboard voor uitgebreide informatie.

Audit Logging dashboard FMIS WISH

In deze brochure leggen we het doel, de werkwijze en de voordelen van het dashboard voor audit loggings uit.

Wish: Het toegankelijke Vastgoed en Facilitair Systeem