DMJOP software met CO2-reductietool

Op basis van het duurzaam meerjarenonderhoudsplan, afgekort dmjop, kunt u met WISH uitrekenen hoeveel energie en CO2-uitstoot u bespaart door het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Onze kersverse ‘CO2-Reductietool’ staat nu live! Voor het stap voor stap verduurzamen van gebouwen en kantoren. Heel interessant voor uw goede voornemens vanaf . En klimaat-voornemens tot 2030…

WISH is het facilitair management informatiesysteem van Facility Kwadraat, gespecialiseerd in processen binnen het vastgoedbeheer.

Bekijk hier onze video “Op weg naar een duurzaam MJOP met WISH.

Europese Green Deal

De Europese Unie streeft naar een klimaatneutraal continent en heeft een Europese Green Deal. Deze Green Deal kent twee belangrijke datums: 1 januari 2030 en 2050. Op 1 januari 2030 moet in Nederland de CO2-uitstoot ongeveer 50% gereduceerd zijn en op 1 januari 2050 100% (klimaatneutraal). Dit ten opzichte van het jaar 1990.
Uit de markt kwam de vraag of het actualiseren van het bestaande MJOP niet samen kon gaan met de wettelijk verplichte CO2-reductie en energiebesparing. Wij hebben deze kans gegrepen om op ons terrein, software voor vastgoedbeheer en onderhoud, iets te betekenen voor klant en klimaat. In onze nieuwste softwareontwikkeling hebben we ons toegelegd op energie-efficiëntere gebouwen. Eén van de speerpunten van de Klimaatwet. Vanaf 2019 is in Nederland de Klimaatwet van kracht gegaan om stapsgewijs de broeikasgassen terug te dringen. 

Voorbeeld van verduurzaming in DMJOP

Energiebesparing begint met DMJOP

Het reduceren begint met het plannen van duurzaamheidsmaatregelen binnen het DMJOP. De Klimaatwet verplicht organisaties aantoonbaar te maken welke duurzaamheidsmaatregelen zij hebben getroffen.

Aantoonbaar bewijs energiebesparende maatregelen

Voor het aantoonbaar maken heeft Facility Kwadraat in WISH toevoegingen gedaan op het gebied van energie- en gasverbruiken. Dit in combinatie met de verduurzaamheidsmaatregelen in het meerjarenonderhoudsplan. In het meerjaaronderhoudsplan worden de elementen die verduurzaamd zijn geactualiseerd. Enerzijds wordt het MJOP geüpgraded tot DMJOP (duurzaam meerjarenonderhoudsplan) en anderzijds worden de besparingen en de terugverdientijd berekend.

Inzicht in besparingen en terugverdientijd

De daadwerkelijke energie- en gasverbruiken worden vastgelegd in de softwareoplossing voor Energieverbruiken. Bij de standaard instellingen wordt de prijs per kWh, prijs per m3 gas en het peiljaar vastgelegd. Een peiljaar is het jaar waarin de verbruiken worden vergeleken.

Voorbeeld CO2 Reductieberekening in DMJOP

Met de WISH CO2-Reductietool maakt de software vergelijkingen (kengetallen) waaruit het volgende blijkt:

  • de besparingen in kWh energie;
  • de besparingen m3 gas;
  • de kostenbesparingen in euro’s CO2-besparingen, uitgedrukt in tonnen;
  • de terugverdientijd van de investering.

Ook is er een rapport beschikbaar in WISH de reductie in tonnen CO2-uitstoot in de jaren wordt aangetoond. Begin 2021 volgt een speciaal dashboard, gebouwd in Qlik Sense.

Verduurzamen van gebouwen is een hele kluif

Het verduurzamen van  bedrijf of instelling is een hele kluif. Dat doe je er niet even bij. Daarom kiezen organisaties er soms voor een speciale duurzaamheidscoördinator aan te wijzen. De duurzaamheidscoördinator ondersteunt de onderhouds- of vastgoedmanager bij zijn keuzes in de benodigde maatregelen. Voor algemene informatie, inclusief Wet Checker Energiebesparing, kunt u terecht bij onder andere Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Of bij het Milieuplatvorm zorg (MPZ), het kenniscentrum voor zorginstellingen. MPZ verzorgt tevens opleidingen voor de duurzaamheidscoördinator. 

 

Met eigen ogen zien hoe WISH DMJOP voor u werkt?

Vraag dan gratis een demonstratie WISH aan. We gaan graag vrijblijvend met u in gesprek over uw uitdagingen in 2021.

Ook als uw huidige MJOP niet van onze hand is, kunnen we u helpen. Een overstap naar WISH-software is eenvoudiger dan u denkt!

Vraag demo aan

Wish: Het toegankelijke Vastgoed en Facilitair Systeem