Bijeenkomst WISH Applicatiebeheerders

Op dinsdag 1 november 2022 voor de zorgsector.

Waar

Wanneer

Aanmelden

 Kosten

Utrecht Di 1 november  Klik hier   Gratis 
Waar
Wanneer
Aanmelden
 Kosten
Utrecht Di 1 november  Klik hier Gratis

Intervisiebijeenkomst

Van gedachten wisselen met vakgenoten? Dat kan, want op dinsdag 1 november 2022 vindt er een intervisiebijeenkomst
plaats. De bijeenkomst is van 9.30 tot 12.30 uur en wordt speciaal georganiseerd voor applicatiebeheerders van FMIS
WISH in de Zorg. De bijeenkomst is bedoeld om WISH-applicatiebeheerders in een informele sfeer bij elkaar te
brengen, om ervaringen te delen en van elkaar te leren vanuit de praktijk. Deelname is kosteloos.

Deze ochtend bestaat uit twee gedeelten:

1. Intervisie aan de hand van vooraf ingestuurde casussen door applicatiebeheerders;

2.Toelichting & Tips gebruiksbeheer van WISH en gelegenheid tot vragen stellen.

De bijeenkomst wordt mede georganiseerd door Pim Kerkhof (directeur) en Fleur van den Bosch (projectmanager
WISH-implementaties).

Intervisie: het wat en waarom?

Als applicatiebeheerder leer je het stroomlijnen van facilitaire en vastgoedprocessen met een FMIS door de ervaringen
die je opdoet tijdens je werk. Deze ervaringen dragen bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling als
applicatiebeheerder. Dat wat je in de praktijk leert, is niet altijd direct gekoppeld aan de functionaliteit van
WISH, maar gaat ook over de kennis en vaardigheden waarover jij beschikt en die je aan het ontwikkelen bent. Door
met collega’s van andere Zorgorganisaties te praten over specifieke situaties, kun je je deskundigheid vergroten en
leer je op een informele manier aan je vaardigheden werken.

Voorbereidende opdracht

Om ervoor te zorgen dat de intervisie zinvol en inspirerend wordt, is het handig als je vooraf nadenkt over een
casus. Het is de bedoeling dat alle deelnemers vooraf een casus op papier zetten. Per intervisiegroep worden er een
aantal casussen gekozen en besproken. Deze worden dan in het groepje uitgewerkt. Kies een casus en beschrijf het
probleem. Waar loop je tegenaan? Wat vind je lastig? Voorbeelden van onderwerpen zijn: Het omgaan met weinig
draagkracht, het bepalen van de rollen en de rechten in de organisatie, of het stimuleren van een team dat niet wil
veranderen. Het is belangrijk dat je een probleem beschrijft en niet een wens inbrengt. Een formulering als: ik zou
graag meer tijd willen hebben om mijn werk goed te kunnen doen, is niet zo’n goed uitgangspunt voor een intervisie.

Uit de casus moet duidelijk worden wat jij lastig vindt. Je hoeft de casus niet heel uitvoerig te beschrijven, als je
in een paar regels aangeeft waar je tegenaan loopt, is dat al prima.

Aanmelden en deadline casus

Ben je WISH-applicatiebeheerder in de zorgsector en wil je leren van andere gebruikers? Schrijf je dan snel in, want
we gaan uit van maximaal 20 deelnemers per ochtend.

In verband met de voorbereidingen van onze kant, is het heel fijn als jij je snel inschrijft en je casus uiterlijk 15 oktober opstuurt naar
ine.elferink@facility2.nl. Op basis van de onderwerpen van de casussen, zullen er groepjes geformeerd worden. Per
organisatie kunnen er maximaal 2 applicatiebeheerders deelnemen.

Ook jouw inbreng is waardevol! Daarom zien we je heel graag op 1 november 2022 in Utrecht!

 

Wish: Het meest toegankelijke Vastgoed en Facility Systeem