Gemeente Heusden begroot kosten met WISH Scenario's

GEMEENTE HEUSDEN IN 2030 ENERGIENEUTRAAL MET WISH

Alle gebouwen van gemeente Heusden moeten uiterlijk 2030 energieneutraal zijn. ‘Wat gaat dat kosten?’ is een belangrijke vraag van de gemeenteraad. Voor haar ambitie zet deze Brabantse gemeente WISH DMJOP in en stelt ze scenario’s voor een duurzaam meerjarenonderhoud samen. Bouwkundig medewerker Vincent van Bokhoven vertelt in ons nieuwste klantenverhaal hoe hij met de software koers houdt in het verduurzamingstraject. 

Heusden telt, verspreid over 11 kernen, ruim 45.000 inwoners. Met beleid en voorzieningen wil de gemeente een omgeving creëren waarin die inwoners, maar ook bedrijven en organisaties, hun dromen waar kunnen maken. Vastgoed speelt daarin een belangrijke rol. Voor het mogelijk maken van activiteiten op het gebied van openbaar bestuur, sport en cultuur heeft de gemeente zo’n 45 gebouwen in eigendom. Gemeente Heusden besloot in 2019 dat al haar gebouwen uiterlijk 2030 energieneutraal moeten zijn. Vincent gebruikte de kennis en ervaring van Facility Kwadraat, én software oplossing WISH, om van al die gebouwen de staat van onderhoud en de geschiktheid voor verduurzaming in kaart te brengen.

KOSTEN SCENARIO’S VOOR IEDER GEBOUW

“Met behulp van de rekenmodule in WISH hebben we voor ieder gebouw een aantal alternatieve DMJOP scenario’s gemaakt, waarin de impact van verschillende maatregelen is berekend. Zowel qua CO2-reductie als financieel! Denk daarbij aan maatregelen als isolatie en kierdichting, HR++ glas, het vervangen van traditionele lampen door LED lampen, het vervangen van een CV ketel door een warmtepomp, het installeren van zonnepanelen. Bij ieder pand hebben we goed gekeken naar het bouwjaar en naar de vraag of het gebouw wel geschikt is voor al die maatregelen. Met hulp van deze software hebben we voor ieder gebouw verschillende scenario’s tot op detail uitgewerkt. De gemeenteraad kan nu kiezen voor welk scenario het wil gaan. Bij ieder scenario is duidelijk hoeveel budget nodig is voor de noodzakelijke investeringen en kosten.”, aldus Vincent.

gemeente begroot kosten en investeringen van verduurzaming gebouwen en vastgoed met FMIS WISH

Voor Vincent is verduurzaming een persoonlijke ambitie. Een concept dat hem erg aanspreekt is de Trias Energetica. Door het hele traject is Vincent anders gaan kijken naar het duurzaam ontwerpen en onderhouden van gebouwen.

Lees hier de complete case. 

 

Wish: Het meest toegankelijke Vastgoed en Facility Systeem