Gemeentelijk vastgoedbeheer Krimpenerwaard met FMIS WISH

Welkom vastgoedteam van gemeente Krimpenerwaard!

Het gemeentelijk vastgoed van Krimpenerwaard wordt vanaf 2021 beheerd met FMIS WISH. Wat superfijn dat we weer zo’n karakteristieke gemeente als klant mogen verwelkomen bij Facility Kwadraat!

De Krimpenerwaard is het groene hart van de randstad nabij Rotterdam en Gouda. Een rivierenlandschap met pittoreske dorpjes, molens en sloten met knotwilgen. Na de fusie van een vijftal gemeenten in 2015 telt de gemeente ruim 56.000 inwoners en een oppervlakte van 160 km2. De gemeente heeft elf dorpskernen en is verantwoordelijk voor het maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, sportzalen en historische panden. 

Alles gefaseerd en zorgvuldig in één vastgoedsysteem

Met de groei van de gemeente nam ook de zorg voor het vastgoedonderhoud, de leverancierscontracten en het verhuurproces toe. Daardoor ontstond de behoefte om vanuit één online vastgoedsysteem grip te houden op het gemeentelijk vastgoed. Waarbij het mogelijk is het systeem te koppelen met andere softwaresystemen, zoals het eigen inkoop- en administratief pakket.
Net als in het voortraject, waarin onder andere een referentiebezoek is afgelegd bij een collega-gemeente, gaan we ook tijdens de invoering van WISH gefaseerd en zorgvuldig te werk. Nadat in WISH de vastgoedboomstructuur en de relevante gebouwkenmerken zijn vastgelegd, starten we op wens van de gemeente met het converteren van de aangeleverde meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s). Daarvoor worden in de eerste fase van het implementatietraject de modules Vastgoedregistratie en Meerjarenonderhoud ingericht. Omdat WISH modulair is en zelf relaties legt tussen de modules, is het eenvoudig gefaseerd te groeien.

Verhuur van gemeentelijk vastgoed in software WISH

Gemeentelijk vastgoed in de verhuur

Voor een deel van haar vastgoed treedt Krimpenerwaard op als ‘Verhuurder’. In de tweede fase wordt het verhuurproces geoptimaliseerd met de module Verhuurbeheer. Zo wil zij leegstand voorkomen en de financiële administratie gemakkelijker regelen. Waarbij rekening wordt gehouden met de rechten en plichten van zowel verhuurder als huurder. Hiervoor zijn onder andere demaractielijsten, het woningwaarderingsstelsels (WWS) en huurindexering in WISH geïntegreerd. WISH draagt mede bij aan het naleven van wetgevingen, zoals Wet Markt en Overheid. Gemeenten krijgen met WISH inzicht in de integrale kostprijs en kostprijsdekkende huurprijs. 

 

Grip op onderhoud, meldingen en contracten

Als rode draad loopt het stroomlijnen van het onderhoud volgens planning maar ook van klachtenonderhoud en reparatieverzoeken. Daarbij is het de kunst aan de ene kant grip te houden op de klantentevredenheid en de doorlooptijden en aan de andere kant op de kosten en de leverancierscontracten. Hiervoor gaat de gemeente de modules WISH Meldingenbeheer en Contractbeheer in gebruiken nemen. Met de bijbehorende WISH Mobile app checkt de interne of externe technische dienst eenvoudig online via smartphone of tablet zijn opgedragen werkzaamheden. Vervolgens voert hij de opdracht uit en meldt deze weer af via de app, met of zonder tijd- of kostenregistratie. Met Meldingenbeheer volgen zowel melder, medewerker als manager de voortgang en de kosten van de meldingen. WISH als digitale agenda en logboek voor het gemeentelijk vastgoed.

WISH als een passende jas voor gemeente

In de speciale module  “Applicatiebeheer” registreert Krimpenerwaard nauwkeurig wie welke rol heeft in het gemeentelijk vastgoedbeheer. En welke rechten hij/zij krijgt toegewezen. De gemeente regelt zelf welke van de vele functionaliteitendie WISH in zich heeft, toegankelijk zijn voor haar medewerkers. De module is 24/7 toegankelijk voor de applicatiebeheerder van de gemeente Krimpenerwaardzodat FMIS WISH ook in de toekomst voelt als een jas die past. De applicatiebeheerder wordt door ons getraind en kan natuurlijk blijvend rekenen op onze begeleiding en advies!

 

WISH software modules voor gemeentelijk vastgoed

Wilt u een demonstratie voor uw vastgoed?

Vul dan hier uw gegevens in. Dan maken we direct een afspraak voor een demonstratie.

ja graag een demo!

 

 

TIP: Op zoek naar een mooie wandeling of fietsroute in de Krimpenerwaard? Kijk dan op de website “in de Krimpenerwaard“. 

 

Wish: Het toegankelijke Vastgoed en Facilitair Systeem