WISH Module

Legionellapreventie

Meten is weten met WISH Legionellapreventie. Wel zo veilig.

Met WISH Legionellapreventie verkleint u de kans op legionellabesmettingen. De WISH-module ondersteunt u praktisch bij het voldoen aan controles en keuringen. Zo kunt u met uw smartphone of tablet ter plaatse metingen verrichten. Daarmee weet u direct of uw voorzieningen veilig zijn. 

Registreren van levensbelang

Legionella is een bacterie die bij inademing acuut een infectie kan veroorzaken aan de luchtwegen. Het is letterlijk van levensbelang om voorzieningen op aanwezigheid van deze bacterie te controleren. WISH Legionellapreventie helpt u daarbij. De module loodst u met diverse wizards vlot door ingewikkelde beheerprocedures. Daarnaast waarschuwt de software u wanneer een gemeten waarde afwijkt van de streeftemperatuur. De software levert alle relevante rapporten en bespaart tijd. Bijkomend voordeel is dat uw medewerkers zich bewust zijn van het belang van de uitvoering van de maatregelen. Zo verkleint u de kans op legionellaproblemen en voldoet u aan wet- en regelgeving.

Download de Facility Kwadraat bedrijfsbrochure

Lees meer over onze software en dienstverlening. Voor elke proces een slimme oplossing voor uitvoering en management.

voordelen van de module Legionellapreventie

  • Duidelijk overzicht van legionellametingen en standen 
  • Praktische functionaliteiten voor gebruik ter plaatse met mobiele apparaten 
  • Handige wizards voor beheerprocedures 
  • Deugdelijke vastlegging van genomen preventiemaatregelen
  • Eenvoudig online samenwerken met adviesbureaus en installateurs
  • Vooraf automatisch inplannen van controles en keuringen
  • Ingebouwd logboek
  • Duidelijke rapportages en overzichtelijke dashboards

Voor ons de normaalste zaak uw ambities te vertalen in onze software en dienstverlening.

Pim Kerkhof en Dick Vink, oprichters Facility Kwadraat

Meer weten over de kracht van het kwadraat?

Wij ondersteunen al meer dan 25 jaar met grote betrokkenheid organisaties bij het krijgen van grip op het facilitair en vastgoedbeheer.

073 - 644 46 44 Demo op maat