Mede door de vereiste korte oplevertijd ontvingen we van de gemeente Utrecht een fraaie uitdaging voor in het najaar!

Ten behoeve van het verduurzamen en planmatig onderhouden van haar stadskantoor, stadhuis en overig gemeentelijk vastgoed heeft de Gemeente Utrecht de hulp van ons onderhoudsteam ingeroepen. Het doel is inzicht te krijgen in de huidige gebouwconditie,  de geplande onderhoudskosten op lange termijn, het jaarplan 2017 en de te reserveren financiële middelen.

Duurzaam bouwen en onderhouden volgens NEN 2767

De gemeente Utrecht bezit verschillende panden met verschillende staat van onderhoud. Zij wil graag het onderhoud periodiek en preventief kunnen plannen volgens NEN 2767. Ten grondslag ligt haar duurzaam bouwen beleid. Door de korte doorlooptijd van deze opdracht wordt een efficiënte afstemming met de Gemeente Utrecht nog noodzakelijker. Voorafgaand aan de uitvoering worden constructieve gesprekken gevoerd over onder andere de op te nemen elementengroepen en elementen, de elementencyclus, het toepassen van de conditiemeting, de kostenkengetallen en de te hanteren kostensoorten. Tijdens het proces van inventariseren, inspecteren, calculeren en opstellen van het MJOP wordt een ordelijk stappenplan gevolgd.

stadskantoor

stadskantoor

Software MJOP inclusief  NL-SfB en demarcatielijsten

Voor het opstellen en actualiseren van de meerjarenonderhoudsplannen maken onze inspecteurs gebruik van de WISH module Vastgoedbeheer (eenmalige registratie van de locaties) en de WISH module Meerjarenonderhoud inclusief elementenmethode NL-SfB. Doormiddel van demarcatielijsten wordt in het duurzaam MJOP rekening gehouden met de onderhoudsactiviteiten die voorrekening komen van de huurder. WISH draait in de Cloud en is overal en altijd bereikbaar, waardoor de gemeente Utrecht de voortgang van haar opdracht op de voet kan volgen. Ook brengt WISH diverse mooie rapporten en grafieken voort.

Wilt u meer weten over het laten opstellen van meerjarenonderhoudsplannen en het gebruik van WISH daarbij? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Vragen staat vrij!