De Nederlandse woonzorgcentra kunnen meer dan veertig miljoen euro besparen op hun energiekosten, enkel door bewuster om te gaan met het verbruik. Door  middel van simpele ingrepen zoals ’s nachts de verwarming lager te zetten of de lichten uit te doen in de gezamenlijke ruimten kan het energieverbruik met 10 tot 20 procent omlaag. Dit blijkt uit een ‘energiestrijd’ tussen vier verzorgingshuizen in Rotterdam en omgeving.

Tijdens de Energiestrijd Zorghuizen die van januari tot en met maart liep gingen vier verzorgingshuizen van Habion met elkaar de strijd aan om zoveel op energiekosten te besparen, zonder het woongenot van de bewoners in gevaar te brengen. De verassende uitkomsten en de positieve ervaringen van de deelnemers zijn gebundeld in het rapport ‘Samen verduurzamen.

De besparingen werden op relatief gemakkelijke wijze gerealiseerd, namelijk door middel van een bewustwordingsproces, gedragsverandering en door de collectieve installaties anders in te stellen. Zo werd onder meer nachtverlaging toegepast op de collectieve verwarmingsinstallaties, de verlichting in de algemene ruimten werd beperkt, kwamen er afzonderlijke dag- en nachtingstellingen voor de luchtbehandeling en werden de cv-installaties verfijnder ingesteld.

De deelnemende zorghuizen bespaarden zo gemiddeld 15 procent op hun energielasten. Voor de corporatie voor ouderenhuisvesting Habion was dit aanleiding om de gehele woningvoorraad van 76 huizen onder de loep te leggen. Volgens directeur Peter Boerenfijn kan zijn woningcorporatie alleen door bewuster om te gaan met energieverbruik een slordige 1,6 miljoen euro per jaar besparen. Als dit wordt doorgetrokken naar de 1900 woonzorgcentra in Nederland zou het gaan om een gezamenlijke kostenbesparing van 40 miljoen euro, zonder dat de instellingen hoeven te investeren. In oktober is de kick-off van de tweede Energiestrijd.

Facility Kwadraat beseft dat goed energiebeheer kan leiden tot een forse kostenbesparing.  Met behulp van de FMIS module Energiebeheer worden standen inzichtelijk en is meteen duidelijk of maatregelen effectief zijn. De module Energiebeheer is goed te combineren binnen ons FMIS WISH, zoals met de modules Vastgoedbeheer , Verhuurbeheer en  Vastgoedrekenen, om scenarioplanningen te maken. Hiertoe worden er verschillende parameters ingevuld waaronder een aanname voor het energie- en waterverbruik of het werkelijke verbruik. Geheel gedigitaliseerd worden verbruiken overgeheveld naar de betreffende scenario’s om een completer beeld te verschaffen.

Lees meer over onze slimme software oplossingen speciaal voor en met de zorg ontwikkeld>