financiering van verduurzaming maatschappelijk vastgoed

De financiering van de verduurzaming van 80 tot 90 miljoen vierkante meter maatschappelijk vastgoed is een groot vraagstuk in Nederland. Volgens de Rijksoverheid is met dit vastgoed 450 miljoen euro per jaar aan energiekosten te besparen. Daartegenover staan miljardeninvesteringen. Hoe gaat de vastgoedeigenaar of gebruiker dat betalen?

Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland heeft een financiële wegwijzer online gezet. Wij van WISH-vastgoedmanagementsoftware verspreiden deze graag.

 

Wegwijzer ‘Financiering verduurzaming maatschappelijk vastgoed’

U overweegt uw (klein) maatschappelijk vastgoed te verduurzamen? Vooral bij ouder vastgoed kunt u flink op energiekosten besparen door het treffen van energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld door goede isolatie, energiezuinige installaties of led-verlichting. Bij met name de kleine vastgoedeigenaren is de prangende vraag: “Hoe gaan we deze verduurzaming financieren?”. Het is immers niet de core business van de organisatie. Subsidieregelingen en juiste adviezen maken het misschien aantrekkelijk om aan de slag te gaan.

 

financiering verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Om u op weg te helpen heeft de Rijksoverheid de wegwijzer ‘Financiering voor verduurzaming’ online gezet. In deze digitale wegwijzer staat namelijk praktische informatie over beschikbare subsidies, benutten van natuurlijke momenten en financieringsmogelijkheden. 

Wegwijzer financiering verduurzamen maatschappelijk vastgoed | RVO.nl | Rijksdienst

Sectorale wegwijzers en routekaarten CO2-reductie

Met kennis, netwerken en financiering wil de Rijksoverheid gebouweigenaren een zetje in de rug geven bij de verduurzaming. Op basis van de functie van het vastgoed wordt in de financiële wegwijzer van RVO onderscheid gemaakt in een zestal sectoren:

  • Gemeentelijk vastgoed
  • Scholen 
  • Sport 
  • Buurthuis of wijkcentrum
  • Cultureel vastgoed 
  • Zorg

Daarnaast hebben verschillende sectoren voor het behalen van de CO2-reductiedoelen een eigen routekaart opgesteld. En in het Kennis- en innovatieplatform bundelen organisaties van de sectoren zorg, sport, monumenten, musea, onderwijs en gemeenten hun krachten.

Routekaarten maatschappelijk vastgoed | RVO.nl | Rijksdienst

 

Integrale benadering financiering verduurzaming 

De CO2-uitstoot moet omlaag met 49% in 2030 en 100% in 2050. Dat is zeker. Daarom delen we de financiële wegwijzer van de Rijksoverheid. Graag voegen we daaraan toe een advies van onze kant. Gebaseerd op onze tientallen jaren expertise in software oplossingen voor onze vele klanten in het maatschappelijk vastgoed. 

Zorg voor een integrale benadering van uw verduurzamingsvraagstukken. Van waaruit beleidsmakers, managers, medewerkers en uitvoerders afdelingsoverstijgend samenwerken. De basis van ons advies is: 

  • centraliseer alle vastgoed gerelateerde data; 
  • analyseer processen en leg deze systematisch vast; 
  • communiceer vanuit één systeem en bouw daarmee waardevolle historie op.

Dit leidt tot meer betrouwbaarheid van data en gefundeerde managementkeuzes.  En bovendien tot meer menselijk gemak!

WISH voor uw vastgoed uitdagingen

WISH is een FMIS en specialistische software voor vastgoedmanagement. Onlangs hebben we de WISH CO2-reductietool geïntroduceerd. Met WISH werkt het hele team vanuit één betrouwbare database samen aan het verduurzamen van de vastgoedportefeuille. Van operationele uitvoering tot vastgoedrekenen. Integraties met andere systemen, zoals van Strukton, behoren tot de mogelijkheid.

Wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen of een demo? Vul hier uw gegevens in. Dan maken we direct een afspraak.

ja, graag contact!

Wish: Het meest toegankelijke online Vastgoed en Facility Systeem