Onze goede relatie met de Carante Groep is er één van vele constructieve jaren. Carante Groep is een samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties in de caresector en is uitgegroeid tot een organisatie met 14 aangesloten zorgaanbieders met ruim 19.000 medewerkers voor de zorg en 20.000 cliënten in 3.700 panden. Onlangs hebben de stichtingen Maeykehiem en Amsta zich aangesloten.

Voorzitter Wim Kos heeft de samenwerking als volgt helder geformuleerd:

“Nadruk op inkoopkracht, samenwerking op diverse “kleine” maar strategisch essentiële specialismen, samenwerken op ICT en maximaal benutten van in de organisaties aanwezige kennis ten behoeve van elkaar zullen centraal staan. Het zo eenvoudig en doeltreffend mogelijk organiseren hiervan is ook voor het komend jaar de gezamenlijke uitdaging. Op die manier wordt beantwoord aan het doel om iedere voor de zorg bestemde euro zo veel mogelijk aan de zorg voor cliënten te kunnen besteden.”

Op het gebied van het vastgoedbeheer en het meerjarenonderhoud van de panden werken de aangesloten stichtingen met ons informatiesysteem FMIS WISH. Doordat iedere zorgorganisatie een andere beginsituatie heeft is elke oplossing maatwerk. In samenwerking met adviseur vastgoedmanager Jan de Vos van de Carante Groep en in nauw overleg met de aangesloten stichting worden de vastgoedgerelateerde modules en meerjarenonderhoud van fmis WISH op maat ingericht.

Dennis Zegers, Senior Adviseur Facility Kwadraat

Dennis Zegers, Senior Adviseur Facility Kwadraat

Het implementatieproces wordt stapsgewijs begeleid door Senior Adviseur Dennis Zegers van Facility Kwadraat. Dennis is de vaste contactpersoon van de Carante Groep. Hij zorgt voor draagkracht en koppelt de behoeften van de zorginstellingen aan de techniek. In fmis WISH brengt Dennis gebouwinformatie, financiële informatie en gebruikersbehoefte samen. Naar wens van de klant wordt de beschikbare data omgezet in praktische rapportages, zodat het vastgoed analyseerbaar en stuurbaar is.

Wilt u meer weten over deze samenwerking of wilt u een gesprek met Dennis neemt u dan geheel vrijblijvend contact op of bel ons op 073-6444644.

Of bekijk onze korte aninatie over vastgoedmanagent.