Veel zorginstellingen hebben te kampen met een versnipperde vastgoedportefeuille. Het organiseren van de verhuur brengt extra inspanning en regelgeving met zich mee. Hoeveel grip heeft u op de vastgoedportfolio van uw zorginstelling?

In samenwerking met FMM doen wij onderzoek naar de manier waarop facility en real estate managers in de zorg omgaan met hun vastgoedportefeuille. Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.

Zodra de onderzoeksresultaten gepubliceerd worden ontvangt u als dank voor uw deelname een exemplaar van het rapport.

Ga voor deelname naar https://nl.surveymonkey.com/r/22VYVBV

Alvast hartelijk dank voor uw deelname!