De KwadrantGroep is een sterke netwerkpartner in de zorg. In opdracht van KwadrantGroep start Facility Kwadraat in oktober 2017 een implementatie van haar softwareoplossing WISH Verhuurbeheer voor de stichtingen De Friese Wouden en Palet. Palet is al meer dan 10 jaar gebruiker van FMIS WISH.

Samen met De Friese Wouden en Palet bouwen we aan een optimaal geautomatiseerd verhuurproces dat beide organisaties steunt in haar vele complexe verhuurtaken. Onder begeleiding van Facility Kwadraat wordt de inrichting van de software afgestemd op het proces van beide organisaties.

Van de ruim 600 verhuurbare eenheden worden huur- en servicekosten vastgelegd om maandelijks te kunnen prolongeren en incasseren. Daarnaast leggen we een koppeling tussen WISH en de website van onze opdrachtgever, zodat leegstand geadverteerd kan worden. Vanuit de centrale databank van WISH worden de kerngegevens getoond op de webpagina voor het woningaanbod. Woningzoekenden kunnen hun voorkeur voor een woning aangeven en zich inschrijven.

Bij de KwadrantGroep werken zo’n 6.300 medewerkers (2.900 fte) en 1.600 vrijwilligers. De KwadrantGroep is geworteld in Friesland en bestaat uit sterke merken; de zorgbedrijven Elkander, De Friese Wouden, Palet, Zorgmaatwerk/In Hoofdzaken (ambulante GGZ), servicepakket PluZ en maaltijdenbedrijf Van Smaak. Samen staan zij voor integrale ouderenzorg in verbinding met de gemeenschap en zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt. Daarvoor leveren zij diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg, die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. De kernwaarden zijn: verbinden, waardevol, kracht en samen.

Wilt u meer weten over onze verhuurtrajecten laat het ons weten . Bel ons op 073-6444644 of stuur een berichtje.

Meer informatie over WISH software voor verhuurprocessen vindt u op  WISH Verhuurbeheer .