Bijna zeven miljard euro is nodig om alle schoolgebouwen in het voortgezet en basisonderwijs up-to-date te maken. Maar liefst zeventig procent van de schoolbesturen is ontevreden over de huisvesting en vindt dat er dringend aanpassingen nodig zijn. Het grote energieverbruik, de slechte binnentemperatuur en een gebrek aan bergruimte worden als de grootste knelpunten ervaren.

Dit blijkt uit de ‘monitor kwaliteit huisvesting po en vo’ van Oberon die eind oktober naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het onderzoek heeft tot veel commotie geleid. Aanleiding was de reactie van staatssecretaris Dekker die liet weten dat achterstallig onderhoud van schoolgebouwen onacceptabel is. Hij benadrukte dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de huisvesting waarvoor ze jaarlijks anderhalf miljard euro ontvangen van het Rijk

Financiële middelen

Aan de monitor hebben 1.100 schoolleiders uit het basis- en voortgezet onderwijs meegewerkt. Niet alleen over de slechte toestand van de schoolgebouwen heerst grote ontevredenheid, ook over de samenwerking met de gemeente en de afhandeling van huisvestingsvragen. Volgens de schoolbesturen hebben de gemeenten veel te weinig aandacht voor energiezuinigheid en onderhoudsvriendelijkheid bij het ontwerp van schoolgebouwen. Bijna zestig procent van de ondervraagden is (zeer) ontevreden over de financiële middelen die ze krijgen voor het binnenonderhoud.

In een reactie op de uitspraak Dekker stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat niet de gemeenten, maar de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor al het onderhoud. “Voor een aantal onderhoudselementen kunnen schoolbesturen een vergoeding aanvragen bij de gemeente. Maar als er geen aanvraag wordt ontvangen, hoeven gemeenten niets te doen”, aldus de VNG. Met ingang van 2015 gaat de financiering van het Rijk overigens direct naar de schoolbesturen.

Frisse lucht

Uit het onderzoek komt naar voren dat schoolbesturen vooral vinden dat de energiezuinigheid van de gebouwen en de regelbaarheid van de binnentemperatuur te wensen over laat. Met name in het voortgezet onderwijs wordt een gebrek aan frisse lucht als een groot probleem ervaren. Maatregelen die de schoolbesturen in zowel het basis- als voortgezet onderwijs noodzakelijk achten zijn het verbeteren van de klimaatinstallaties, aanpassingen op het gebied van warmte-isolatie en het vervangen van buitendeuren en ramen.

Meerjarenonderhoud

Niet alleen voor zorginstellingen, ook voor scholen biedt de software van Facility Kwadraat een oplossing voor het uitvoeren en actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan. Niet altijd sluiten de financiële middelen aan bij de kosten die zijn uitgetrokken voor het onderhoud. Op zo’n moment moeten er prioriteiten worden gesteld. Mogelijkheden zijn geplande onderhoudsactiviteiten niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren of activiteiten zoals buitenschilderwerk, dakbedekking en vloerbedekking onder te brengen in een onderhoudsproject. De adviseurs van Facility Kwadraat helpen daarbij.

Lees meer over onze software oplossing  Meerjarenonderhoudplan en Onderhoudsmanagement MJOP.