Combinatie Jeugdzorg (CJZ) verstrekt aan Facility Kwadraat de opdracht van de totale herinspectie van alle eigendomspanden. CJZ biedt hulp aan gezinnen met kinderen tot ongeveer 23 jaar en werkt vanuit vijf hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Heibloem (Limburg). Daarnaast hebben zij ruim 30 nevenlocaties (o.a. behandelgroepen, gezinshuizen, woonbegeleiding), verspreid over de regio Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. Per jaar helpt CJZ ongeveer 2.500 kinderen en jongeren. Zij doen dit met ongeveer 600 medewerkers en ruim 450 pleeggezinnen.

Periodieke herinspectie 2015

Eind 2011 is Combinatie Jeugdzorg(CJZ) klant geworden van Facility Kwadraat. Naast de implementatie van FMIS WISH werd ook het meerjarenonderhoud van hun panden aan ons overgedragen. In de vastgoedportefeuille van CJZ zitten eigendomspanden en huurpanden. In 2012 zijn alleen de vastgoedobjecten van de hoofdlokatie Heibloem voorzien van een ‘’0-meting’’ en geïnspecteerd door Facility Kwadraat. De overige panden zijn op basis van een reeds bestaand onderhoudsplan van derden door Facility Kwadraat in de WISH softwaremodule Meerjarenonderhoudsplan geïmporteerd. Dit geheel op verzoek van CJZ. Het MJOP is vervolgens jaarlijks geactualiseerd. Na 3 jaar actualisatie heeft CJZ aan Facility Kwadraat de opdracht van de totale herinspectie van alle eigendomspanden verstrekt.

De herinspectie van de conditie van de panden wordt op een gefaseerde wijze en in nauwe samenspraak met CJZ uitgevoerd. Tijdens de herinspectie beoordeelt onze gecertificeerde inspecteur het pand op kwaliteit en worden de conditiegegevens in WISH bij gewerkt. Onze herinspectie resulteert in een reëel onderhoudsplan op korte en lange termijn, zodanig dat CJZ ook haar jaarlijkse onderhoudsbegroting kan onderbouwen.

Waarom CJZ koos voor Facility Kwadraat ?

  • Onze tarieven zijn zeer gunstig.
  • We beschikken over gecertificeerde inspecteurs.
  • Afhankelijk van uw eisen stellen we een onderhoudsplan op dat voldoet aan de conditiemeting NEN 2767, BOEI en BAG.
  • We leveren uw Meerjarenonderhoudsplan op in uw huidige software of desgewenst in onze softwareoplossing WISH.
  • We beschikken over een mobiele tool voor herinspecties.
  • We leiden uw medewerkers op en verdiepen hun kennis zodat zij mogelijk in de toekomst zelfstandig kunnen actualiseren.

Wilt u meer informatie?

Kijk dan op https://www.facility2.nl/meerjarenonderhoudsplan/ en download onze brochure.