Met ruim 35.000 vierkante meter in eigendom en 25.000 vierkante meters in aanhuur heeft zorginstelling Sherpa na een serieus aanbestedingstraject Facility Kwadraat de opdracht gegeven tot het optimaliseren van haar bestaande meerjarenonderhoudplannen (MJOP).

Als zorginstelling in de regio Gooi & Vechtstreek, Eemland en Utrecht-West ondersteunt Sherpa mensen met een beperking op het gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd. In totaal bezit Sherpa meer dan 150 panden in het werkgebied.

Vanuit de behoefte om haar onderhoudsbeleid aan te scherpen is Sherpa op zoek gegaan naar een deskundige partner die in een korte periode haar bestaande meerjarenonderhoudsplannen volledig naar wens kan laten aansluiten op dit beleid. Dit volgens de methodieken van onder andere NLSFB en NEN 2767.

Sherpa

Sherpa

Pilotprojecten, van ieder 1

In april zijn we gestart met een pilotproject waarin van één eigendomslocatie en één huurlocatie een MJOP werd opgesteld. In deze voorbereidende fase is nauw overleg geweest over o.a. de op te nemen elementen, de detaillering van elementen, de cyclus, de kostenkengetallen en eventueel de te hanteren kostensoorten. Aan de basis ligt een degelijk Plan van Aanpak. Na de geslaagde pilotprojecten zijn op basis hiervan definitieve richtlijnen en voorwaarden voor de totale vastgoedportefeuille opgesteld.

Nu de rest nog, met demarcatielijsten

Onze onderhoudsdeskundigen zijn nog vol op aan de slag met het actueel en compleet maken van de meerjarenonderhoudsplannen. Van inspecteren in een tropische hitte of grote regen bui tot en met het verwerken van alle data in ons eigen softwarepakket WISH hier op ons kantoor in Den Bosch. In de MJOP ’s van de huurlocaties houden zij rekening met de demarcatielijsten waarop staat aangegeven welke onderhoudsactiviteiten voor rekening komen van de huurder.

Werkbaar MJOP in FMIS WISH

Het meerjarenonderhoudsplan wordt in FMIS WISH samengesteld en opgeleverd. Met deze softwaretool is de voortgang eenvoudig te bewaken en is het MJOP 24/7 bewerkbaar voor alle betrokken onderhoudsdeskundigen. Sherpa is vanaf 2014 gebruiker van FMIS WISH voor haar vastgoedbeheer waardoor deze uitbreiding in functionaliteit eenvoudig te realiseren is. De streef opleveringsdatum van deze opdracht is vastgesteld in de maand september 2016. Tijdig voor het begrotingsjaar 2017 om zowel financieel als onderhoudstechnisch inzicht te krijgen.

Facility kwadraat stelt niet alleen meerjarenonderhoudsplannen op in eigen software. Zij begeleidt ook in de uitvoering ervan. Voor ons is onderhoud een continue proces!

Wilt u meer weten over hoe Sherpa op structurele wijze haar onderhoud op korte termijn heeft verbeterd? Of heeft u andere onderhoudsvragen? Neemt u dan gerust contact met ons op!