NEN 2580 in vastgoed software WISH

NEN 2580 oppervlakten registreert u online in vastgoed software WISH! Zodat deze altijd juist en gemakkelijk inzichtelijk zijn. Het beschikken over juiste oppervlaktegegevens van gebouwen en ruimten/woningen is voor een vastgoedmanager of eigenaar van essentieel belang. De zuiverheid van de oppervlakte-informatie wordt bepaald door de wijze waarop deze wordt vastgesteld.

NEN 2580 voor duidelijke meetafspraken

NEN 2580 is een Nederlandse Norm (NEN) die de termen, definities en bepalingsmethoden geeft voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen en terreinen. Met NEN 2580 brengt u uniformiteit aan in de oppervlaktebepaling van uw vastgoed. Daardoor wordt voor belanghebbenden zoals (ver)huurder en (ver)koper meteen duidelijk hoe de afmetingen tot stand zijn gekomen.

Deze nauwkeurig omschreven meetmethode wordt vaak gebruikt voor:
 

 • het bepalen van het verhuurbaar vloeroppervlak
 • het (her)berekening van de huurprijs
 • het bepalen van de waarde van de vastgoedportefeuille
 • het verdelen van gemeenschappelijke ruimten over de gebruikers
 • het verdelen van (service)kosten over de gebruikers
 • het beoordelen van voorschriften Bouwbesluiten
 • WOZ- en BAG-vraagstukken
 • advies- en ingenieursbureaus ’s

Maatschappelijk vastgoed en NEN 2580

De Nederlandse Norm is op zichzelf geen wet, maar wordt vaak gehanteerd als meetafspraak. Vrijwillig overeengekomen of verplicht gesteld door een andere partij. Onderwijsinstellingen moeten bijvoorbeeld voor hun aanvraag van ‘voorzieningen huisvesting’ bij de gemeenten beschikken over Bruto VloerOppervlakten (BVO) die vastgesteld zijn volgens NEN 2580.
Vanaf 2022 zijn de gemeenten zelf ook verplicht al hun woningen en gebouwen te kenmerken met gebruiksoppervlakten volgens NEN 2580. Woningcorporaties zijn dit vanaf 2021 verplicht. Tot nu toe gebeurde het vaststellen van de oppervlakte op basis van de BAG-gegevens.

Voorbeeld dashboard 'Ruimten en oppervlakten'

Van paspoort tot dashboard

In WISH kunt u oppervlakten als één van de vele kenmerken vastleggen en relateren aan een gebouw, gebouwsoort, ruimtefunctie of categorie. Afmetingen vormen de basis van vele berekeningen, zoals waardebepaling, huuropbrengst en onderhoudskosten. Belangrijke informatie presenteert WISH in onder andere gebouwpaspoorten, rapporten en interactieve dashboards. Te veel om op te noemen. (Afbeelding: voorbeeld ‘Dashboard Ruimten en oppervlakten’ )

Uw wens en onze werkwijze 

Heeft u handen te kort voor het inmeten en registreren? We helpen u graag. Wij hebben veel ervaring in het uitvoeren van metingen. Al tientallen jaren zijn wij specialist in facilitair- en vastgoedbeheer en het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen. Onze aanpak start met een persoonlijk gesprek, waarin duidelijk wordt wat uw wensen en verwachtingen zijn. Uw doel bepaalt welke oppervlaktemeting(en) voor u belangrijk zijn. De NEN 2580 onderscheidt vier oppervlakten:

 • Verhuurbare Vloeroppervlakte (VVO). 
 • Bruto Vloeroppervlakte (BVO)
 • Netto Vloeroppervlakte (NVO)
 • Gebruiksoppervlakte (GO)

Voordat we de NEN 2580-meting daadwerkelijk starten, inventariseren we eerst de aanwezige (bouwkundige) tekeningen.
Beschikt u over maatvoeringstekeningen, waarvan u zeker weet dat die correct zijn, dan kunnen we direct beginnen met het inmeten vanaf de aangeleverde tekeningen. Digitale tekeningen hebben onze voorkeur want dit versneld de inmeting en verlagen de kosten voor u.
Heeft u geen correcte tekeningen? Geen probleem, want we komen ook graag langs op locatie om te meten.

We verwerken de meetgegevens in WISH. Zodat u deze altijd en overal binnen handbereik hebt. Heeft u liever alleen een rapport in PDF of Excel? Ook geen probleem. Daar zorgen we graag voor.

Toekomstbestendig vastgoedsysteem

Uw meetgegevens worden ondergebracht in WISH en dat is een belangrijke reden waarom klanten voor Facility Kwadraat kiezen. Met WISH krijgt u niet alleen inzicht in de oppervlakten en inhouden maar in al uw vastgoeddata en processen. Met één centraal informatiesysteem wordt het een stuk overzichtelijker en eenvoudiger grip te houden op actuele informatie. 

Daarom gebruiken onze klanten WISH:

 • complete vastgoedregistratie met bouwkundige en financiële kenmerken
 • gekoppelde plattegronden, contracten en sla’s per gebouw en ruimten
 • heldere rapporten en interactieve dashboards
 • ingebouwde BAG-viewer van Kadaster en geografische kaart
 • integratie met ander modules zoals Meerjarenonderhoudsplan en/of Verhuurbeheer
 • mogelijkheid tot haalbaarheidsstudies en scenarioplanningen
 •  

WISH is modulair van opgezet. Met de 15 WISH-modules kunt u zelf bepalen welke processen u als eerste wilt optimaliseren. Grote kracht van WISH is dat de software daarna vanzelf relaties legt met uw andere processen en data. Wel zo efficiënt. 

Geïnteresseerd in onze vastgoedoplossing?

Neem dan contact met ons op voor een gesprek of demonstratie. We gaan graag vrijblijvend met u in gesprek.

Ja, graag contact!

Wish: Het toegankelijke Vastgoed en Facilitair Systeem