Pro Senectute beschikt over zorglocaties en huurappartementen voor ouderen in heel Nederland. In een zorglocaties kan de bewoner terecht met een indicatie van het CIZ voor verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis vanaf ZZP-4 (Zorg Zwaarte Pakket). In een woonlocatie van Pro Senectute woont men zelfstandig in een huurappartement. De locaties zijn verschillend qua karakter en dienstenaanbod, maar voor alle locaties geldt dat de mogelijkheid heeft medebewoners te ontmoeten. De bewoner huurt een appartement, maakt gebruik van de service en heeft geen zorgen over het onderhoud van de appartementen.

Pro Senectute

Harmonieuze woonomgeving

Pro Senectute is de Latijnse term voor “voor den ouderdom” en is een organisatie die, de naam zegt het al, zorg en huisvesting verleent aan ouderen. Pro Senectute stelt zich ten doel om senioren met een vergelijkbare ontwikkeling en levenswijze in harmonie met elkaar te laten wonen. Bewoners hebben over het algemeen hoger onderwijs gevolgd en hebben een brede maatschappelijke en culturele belangstelling. Een overeenkomende leefstijl en respectvolle omgangsvormen waarbij privacy hoog in het vaandel staat, zijn belangrijke bindende factoren voor de harmonieuze woonomgeving die Pro Senectute hen biedt.

Integraal vastgoedbeheer

Pro Senectute heeft er voor gekozen haar vastgoedbeheer onder te brengen in ons Web-enabled Informatie Systeem voor Huisvesting (WISH) dat ontwikkeld is vanuit een geïntegreerde database met het oog op een flexibel gebruik en raadpleging. Door het samenbrengen van alle facetten van het vastgoed en verhuurbeheer in één systeem is het doorrekenen van de prestaties van het vastgoed completer en betrouwbaarder.

Samen met onze adviseurs wordt het integrale huisvestingssysteem WISH stapsgewijs geïmplementeerd en start Pro Senectute met de modules Vastgoedbeheer, Meerjarenonderhoudsplan en Verhuurbehuur. Daarnaast zet zij voor haar strategisch beleid de module Vastgoedrekenen in. In een later stadium converteren we het bestaande MJOP van Pro Senectute naar FMIS WISH.

Onze uitgebreide dienstverlening en software oplossingen lichten we graag toe in een geheel vrijblijvend gesprek.

Neemt u gerust contact met ons op voor een kennismakingsafspraak!