Vanaf 2015 moeten zorginstellingen de kosten voor hun inventaris ook betalen uit de vergoeding die zij per dag ontvangen voor cliënten die bij hen verblijven: het zorgzwaartepakket (ZZP). Tot 1 januari 2015 ontvingen instellingen voor Langdurige zorg (voorheen AWBZ) nog een aparte vergoeding voor de inventariskosten op basis van het aantal plaatsen of bedden van de instelling.

Net zoals bij de huisvestingskosten, is er nu ook voor de inventariskosten een vergoeding in het ZZP-tarief. Deze vergoeding voor de inventaris heet de Normatieve Inventariscomponent (NIC). Het jaar 2015 is het eerste jaar dat de NIC’s daadwerkelijk in de tarieven zijn verwerkt.

Normatieve inventariscomponent

De normatieve inventariscomponent is een productiegebonden normatieve vergoeding voor investeringen in inventaris. Deze normatieve vergoeding bestaat uit een jaarlijkse bijdrage die voldoende is om, over de gehele levenscyclus van inventaris de rente, en afschrijvingskosten bij een bezettingspercentage van 97% en bij een vastgestelde investeringsnorm te dekken.

Vanaf 1 januari 2016 is voor de nieuwe zorgaanbieder van intramurale Wlz (Wet langdurige zorg) zorg met de zorgvorm verblijf de Beleidsregel CA-BR-1613 van toepassing. Daarnaast is er voor de bestaande zorgaanbieder de Beleidsregel CA-BR-1612 van toepassing. Voor de volledige publicaties verwijzen we u naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NIC-bedragen bevatten de definitieve materiële kostenindexen 2015 en de voorschotpercentages voor de materiële kosten 2016.

Inventarisbeheer

Inventaris zijn roerende medische en andere zaken die in en om het gebouw aanwezig zijn. Onder inventaris wordt ook computerapparatuur en –programmatuur begrepen. Volgens NZa behoren de vervoermiddelen niet tot de inventaris. Het goed inzicht hebben in de het budget en de kosten start bij het juist en volledig in kaart brengen van uw middelen. Met onze FMIS WISH module voor Inventarisbeheer verschaft u zich zelf grip op uw waardevolle inventaris en de kosten die het met zich meebrengt. Vanuit een integrale databank wordt u in staat gesteld adequaat te monitoren.

Lees hier meer over Inventarisbeheer>>

Bent u geïnteresseerd? Neemt u geheel vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek of een demonstratie.