Sinds vandaag mogen we aan onze mooie lijst van klanten een kunstminnende opdrachtgever toevoegen: Stichting Kunst Accommodatie Rotterdam (SKAR).

Sinds 1987 beheert SKAR een groeiend aantal betaalbare en passende werkruimtes voor professionele kunstenaars in Rotterdam uit alle disciplines. SKAR is sterk in vinden, matchen en beheren van zowel permanente als tijdelijke panden. SKAR wil dat kunstenaars zich in Rotterdam kunnen ontplooien. Er ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars uit diverse disciplines. Dit vraagt om specifieke werk- en productieplekken. SKAR speelt in op die vraag en zoekt naar geschikte productieruimten waar visuele (produkt) kunstenaars en podiumkunstenaars kunnen werken en samenwerken.

We zijn blij dat wij met onze expertise aan deze culturele missie mogen bijdragen. Dit doen wij met de implementatie van onze vastgoed gerelateerde FMIS WISH modules: Vastgoedbeheer, Verhuurbeheer, Meerjarenonderhoudsplan en Meldingenbeheer.

Onder begeleiding van onze adviseurs wordt de software-omgeving gefaseerd ingericht met als doel een passend en betaalbaar accomodatiebeheer voor alle samenwerkende kunstenaars in Rotterdam!

Stichting Kunst Accommodatie Rotterdam

Stichting Kunst Accommodatie Rotterdam