Meer dan 10.000 huishoudens stapten in 2018 naar de Huurcommissie. Dat is ruim 30% meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Huurcommissie. Het grootste deel van de klachten ging over de huurprijs en de afrekening van de servicekosten.

Huurders krijgen vaak gelijk

In bijna 60% van de uitspraken kregen de huurders gelijk. Dat zorgde er dan voor dat de verhuurders voor extra kosten kwamen te staan. De huur werd met gemiddeld € 79 per maand verlaagd als die bij aanvang van het huurcontract te hoog was gesteld. Een klacht over een te hoge eindafrekening van de servicekosten leverde huurders gemiddeld € 248 per jaar op.

Transparant over huurprijs

Het is dus van groot belang voor verhuurders om transparant te zijn over de huurprijs. Daarvoor is het bijvoorbeeld goed om de huurprijs te kunnen toetsen aan het puntenstelsel (WWS). Ook de afrekening van de servicekosten dient correct te worden uitgevoerd. Gebeurt dat niet, dan kan dat de verhuurder veel geld kosten én een slechte naam bezorgen.

Gebreken

Ook gebreken aan een woning kunnen de verhuurder voor extra kosten plaatsen als ze niet tijdig worden opgelost. 30% van alle verzoeken ging om tijdelijke huurverlaging vanwege gebreken. Kreeg de huurder gelijk, dan leverde hem dat gemiddeld € 231 per maand op.

 

Software voor verhuurders

Software kan helpen om de transparantie van de verhuurder naar de huurder te verbeteren. Zo heeft WISH Verhuurbeheer een ingebouwd WWS-puntensysteem en berekent het correct de huurverhoging en de afrekening van de servicekosten. WISH Meldingenbeheer helpt bij het snel en efficiënt oplossen van gebreken. Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op