De gemeente Sliedrecht  zet naast de module Verhuurbeheer nu ook het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van Facility Kwadraat in voor een proactief vastgoedbeheer.

De gemeente Sliedrecht in de provincie Zuid Holland telt ongeveer 25.000 inwoners, heeft een oppervlakte van 13,47 km² en is één van de zogenaamde Drechtsteden. Sliedrecht is eigenaar en beheerder van maatschappelijk vastgoed zoals sporthallen, een bibliotheek, een zalencentrum en een brandweerkazerne.

MJOP voor Gemeente Sliedrecht

MJOP onmisbaar instrument

Sliedrecht streeft naar een proactief vastgoedbeheer en daarbij is een betrouwbaar  MJOP onmisbaar. In april 2015 heeft Facility Kwadraat de opdracht gekregen het gemeentelijk vastgoed te (her-)inspecteren, nieuwe onderhoudsplannen op te stellen en bestaande plannen te actualiseren.
Wij stellen het MJOP gefaseerd op en begeleiden de gemeente Sliedrecht bij de afstemming van het plan op het vastgoedbeleid, de beschikbare financiële middelen en de concrete uitvoering van het plan. De reeds bestaande MJOP ’s die nu ondergebracht zijn in een ander softwarepakket worden door Facility Kwadraat geconverteerd naar de WISH software module Meerjarenonderhoudsplan. Een aantal MJOP ‘s worden door onze onderhoudsdeskundigen geactualiseerd nadat de herinspecties van de gebouwen hebben plaatsgevonden. In combinatie met de module Meerjarenonderhoudplan beschikt Sliedrecht over een krachtig hulpmiddel om preventief, curatief en correctief onderhoud aan gebouwen, installaties, terreinen  te bewaken, uit te voeren en te analyseren.

Lees hier meer over de wijze waarop Facility Kwadraat een MJOP opstelt   >>

MJOP aanvulling op Verhuurbeheer

Vorig jaar kreeg Facility Kwadraat de opdracht de totale vastgoedportefeuille van de gemeente Sliedrecht digitaal in de softwaremodule Vastgoedbeheer van FMIS WISH vast te leggen. De module Vastgoedbeheer biedt ruimte voor het vastleggen van de vele specifieke kenmerken van een gebouw.  De gemeente Sliedrecht bouwt aan een adequaat en modern vastgoedsysteem. Binnen WISH vult de Gemeente Sliedrecht haar digitaal dossier aan met de huur- en verhuurgegeven en maakt ze daarbij gebruik van de module Verhuurbeheer. Door het automatiseren van haar huur- en verhuurprocessen vergroot Sliedrecht  haar efficiency. Sliedrecht  is door de komst van de Wet Markt & Overheid verplicht om de integrale kosten van de exploitatie door te berekenen in de verhuurtarieven. Door het ingebouwde WoningWaarderingstelsel (WWS) en  het puntensysteem van de Rijksoverheid rekent de module Verhuurbeheer automatisch en nauwkeurig het maximale bedrag uit dat voor een sociale huurwoning wettelijk mag worden gevraagd. Met de module Verhuurbeheer schept Sliedrecht duidelijkheid tussen eigenaar en huurders, zowel contractueel als financieel.

Onze uitgebreide dienstverlening en software oplossingen op het gebied van vastgoedbeheer en onderhoudsmanagment lichten we graag toe in een geheel vrijblijvend gesprek.

Neemt u gerust contact met ons op voor een kennismakingsafspraak!