De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft voor het maken van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gekozen voor Facility Kwadraat. De afgelopen maand bezochten we hiervoor een tiental brandweerkazernes.

Brandweerkazernes

De Veiligheidsregio Hollands Midden is een van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Hierin werken brandweer, politie, geneeskundige hulporganisaties (GHOR) en de gemeenten samen aan rampenbestrijding en crisisbeheersing. De Veiligheidsregio Hollands Midden concentreert zich in 18 gemeenten rondom Leiden. Het vastgoed omvat onder meer een tiental brandweerkazernes. Al deze locaties zijn geïnspecteerd en opgenomen in het MJOP.

Software en managementdashboards

Het team van Facility Kwadraat heeft het MJOP uitgewerkt in de module Meerjarenonderhoud van FMIS WISH. De Veiligheidsregio was onder de indruk van de mogelijkheden van deze software en van de bijbehorende managementdashboards. Zij gaan daarom ook met de software aan de slag. Op deze manier is het MJOP een levend document waarmee ook de uitvoering goed kan worden geregeld.

 

Heeft u ook interesse in een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)?

Lees meer op deze site of neem contact met ons op voor meer informatie.

 Meer over het MJOP