Omring biedt advies, zorg en een beschutte woonomgeving aan met name ouderen met beperkingen. Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen biedt men hulp bij het huishouden, thuiszorg en diverse vormen van gespecialiseerde verpleging en behandeling thuis, ook bijrevalidatie.

Voor wonen in een beschermde omgeving en met intensieve zorg en begeleiding beschikt Omring over vele verschillende woonlocaties. Ook hier is tijdelijke opname mogelijk, bijvoorbeeld bij revalidatie. Men kan via Omring ook terecht voor zorg en ondersteuning vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB) of via particuliere inkoop.

Daarnaast biedt Omring bij het begin van het leven ook deskundige Kraamzorg en begeleiding en ondersteuning aan kinderen en jongeren met autisme.

FMIS WISH

Voor de financiële bewaking van bouwprojecten en voor de administratie van het verhuurd vastgoed gaat men gebruikmaken van ons FMIS WISH.

De modules die we hiervoor ´inzetten´ zijn inmiddels allemaal van classic asp.net gemigreerd naar Silverlight, te weten:

De implementatie wordt onder onze deskundige begeleiding in fasen gerealiseerd en voor de zomer van 2013 afgerond.