In lijn met de huidige economische tendens en de landelijke bezuinigingen, verwachten onderwijsinstellingen dat hun budget voor onderhoud en renovatie tot en met 2014 zal krimpen. Voor renovatie zijn de verwachtingen somberder dan voor onderhoud: per saldo verwachten beduidend meer verantwoordelijke beheerders in het onderwijs een daling van het budget voor renovatie dan een daling van de portemonnee voor onderhoud. De onderwijssector is voortdurend in beweging. Scholen moeten hun vastgoed in hoog tempo blijven aanpassen aan deze veranderingen. Het budget dat scholen hiervoor beschikbaar hebben, zal naar verwachting echter dalen. Toch heeft nog ruim een kwart van de onderwijsinstellingen tot en met 2014 renovatieplannen, terwijl vrijwel alle instellingen in diezelfde periode onderhoud uitvoeren. De meest geplande klus is schilderwerk, gevolgd door verbeteringen aan het binnenklimaat. Maar ook projectvloerbedekking en cv-ketels staan hoog op de to-do-lijst.

Schilderwerk

Dit blijkt uit de BouwKennis Onderwijs Bouwplannen Scan 2013. Het onderzoek brengt de plannen van onderwijsinstellingen voor nieuwbouw, sloop, renovatie en planmatig onderhoud in kaart.  Volgens BouwKennis ontwikkelt het verwachte budget zich voor de periode tot en met 2014 per saldo negatief. Toch willen verantwoordelijke beheerders vaak wel investeringen doen. Voor alle typen onderwijs is het schilderwerk de meest geplande klus. Verantwoordelijke beheerders van onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs hebben daarnaast relatief vaak plannen om werkzaamheden aan cv-ketels uit te laten voeren (respectievelijk 46% en 52%). Tot en met 2014 heeft gemiddeld ruim een kwart van de onderwijsinstellingen plannen voor een grootschalige renovatie. Planmatig onderhoud wordt in deze periode door ruim negen op de tien instellingen uitgevoerd. Hierbij geldt dat het primaire onderwijs gemiddeld iets minder vaak het eigen vastgoed onder handen wil nemen dan het voortgezet onderwijs en het mbo, hbo en wo.

Meerjarenonderhoudsplan

De financiële middelen van een organisatie sluiten niet altijd aan bij de geprognotiseerde onderhoudskosten. Daar speelt Facility Kwadraat op in met FMIS WISH en verschillende softwaremodules. Onze ervaren en deskundige adviseurs helpen met het optimaal afstemmen van de plannen op de beschikbare financiële middelen. Dit kan bijvoorbeeld door prioriteiten te stellen en op doordachte wijze gepland onderhoud niet of gedeeltelijk uit te voeren. Nadat het meerjarenonderhoudsplan binnen de financiële kaders is gezet, wordt het jaarplan onderhoud opgesteld.

Lees meer over het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan  en het onderhoudsmanagement MJOP.