Zorggroep Sint Maarten in Denekamp gaat in samenwerking met Facility Kwadraat het verhuurbeheer professionaliseren. Binnenkort worden de eerste zestig huurcontracten verwerkt in de database van facilitair management informatiesysteem FMIS WISH. Binnen vijf jaar kunnen dit er enkele duizenden worden. Met behulp van de softwaremodule Verhuurbeheer kan Zorggroep Sint Maarten (ZSM) de huren van zijn huurders automatisch incasseren. Op termijn wordt ook het meldingenbeheer bij de module betrokken, zodat ook de kosten van eventuele reparaties automatisch op de factuur worden meegenomen.

vraag en aanbod samengebracht

Tegelijkertijd werkt Facility Kwadraat aan een uitbreiding van de module om ervoor te zorgen dat woningzoekenden (vraag) en leegstand (aanbod) worden samengebracht. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de zorggroep inschrijven aan de hand van informatie uit het Woning Waardering Systeem dat onderdeel uitmaakt van de module Verhuurbeheer. Met de implementatie van Verhuurbeheer in FMIS WISH is de zorggroep helemaal klaar voor het scheiden van wonen en zorg.

efficiënt vastgoedbeheer noodzaak

De afgelopen jaren bracht Facility Kwadraat het vastgoed en het preventief onderhoud van ZSM in kaart met behulp van de softwaremodules Vastgoedbeheer en Meerjarenonderhoudsplan. De implementatie van de module Verhuurbeheer is een volgende stap naar meer grip op de kosten en opbrengsten van de vastgoedportefeuille. Door de nieuwe financieringssystematiek van de overheid, waarbij zorginstellingen vergoedingen ontvangen op basis van de bezetting en de zorgzwaarte van de cliënten, zijn instellingen als Zorggroep Sint Maarten gedwongen om nog efficiënter om te gaan met het vastgoed. Zaken als het onderhoud en leegstand zijn van grote invloed op de cashflow van de organisatie. Op dit moment valt nog maar een deel van de 1500 cliënten van ZSM onder de nieuwe regeling van de overheid waarbij wonen en zorg gescheiden wordt gefinancierd. Zij huren nu rechtstreeks woonruimte van de zorggroep. In de facturen die zij krijgen worden componenten zoals de servicekosten (waaronder de energiekosten) en de kosten voor vastgoedbeheer en onderhoud gespecificeerd.

Lees meer over het vastgoedbeheer van Zorggroep Sint Maarten in de praktijk>>