Ten behoeve van het beheer van haar monumentenportefeuille heeft Stichting Monumenten Bezit (kortweg SMB) in 2016 gekozen voor een samenwerking met Facility Kwadraat. SMB heeft behoefte aan een totaal oplossing op vastgoedgebied dat strekt van onderhoud, service tot en met verhuur van monumentale panden. Met de ondertekening van de opdracht door directeur Mark van der Bos zijn we verheugd en trots dat we dit voorjaar van start mogen gaan met de realisatie.

Een bijzondere toevoeging

Stichting Monumenten Bezit (SMB) is opgericht vanuit de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) om als een landelijke monumenten beheerorganisatie op te treden. SMB zet zich in voor het behoud van cultureel erfgoed door verwerving, restauratie en exploitatie van beschermde monumenten.

Stichting Monumenten Bezit heeft een nauwe verwantschap met de (Vereniging) Nationale Monumentenorganisatie. De NMo verwerft op grote schaal monumenten en draagt deze ter beheer en exploitatie over aan de SMB of aan één van de aangesloten leden van de NMo. Daarnaast adviseert de NMo individuele organisaties bij zaken die betrekking hebben op het beheer van monumenten.

Stichting Monumenten Bezit treedt in dit kader op als vangnet voor monumenten die niet bij een andere organisatie geplaatst kunnen worden. Hiermee wil SMB een toevoeging zijn in het landschap van de Nederlandse monumentenzorg met een verbindende rol tussen de reeds bestaande monumentenorganisaties.

Stichting Monumenten Bezit
Stichting Monumenten Bezit

Van onderhoud, service, verhuurbeheer tot en met vastgoedrekenen

In Facility Kwadraat vindt SMB een partner op zowel praktisch gebied, als op strategisch gebied. Ondersteund door de softwareoplossing FMIS WISH. De stichting wil zich eerst gaan toeleggen op de module WISH MJOP voor op het opstellen van een Meerjarenonderhoudsplan en de module WISH Meldingenbeheer voor het opzetten van een meldingssysteem voor service en klachten. Om vervolgens de module WISH Verhuurbeheer en Vastgoedrekenen op strategisch niveau in te richten. Door het werken vanuit een centraal informatiesysteem wordt een grote efficiencyslag gemaakt door SMB.

Wilt u meer weten over Stichting Monumenten Bezit en onze oplossingen? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met ons.