Totaaloplossing voor Twents zorgvastgoed

Welkom Livio! 

Ėén totaaloplossing, één overzichtelijk vastgoedmanagementsysteem voor alles. Dat is de behoefte van de Twentse zorgaanbieder Livio. Want door de toenemende vergrijzing is zij de komende jaren met haar vastgoed in beweging. Om ook in de toekomst cliënten de leef- en woonomgeving te kunnen bieden, die past bij hun wensen én zorgbehoeften. Daarvoor is grip op de totale vastgoedportefeuille van groot belang. Ter ondersteuning van haar vastgoedbeheer en meerjarenonderhoud gaat ze FMIS WISH gefaseerd implementeren in 2022. Allereerst starten we met vastgoedinspecties en het inzichtelijk maken van het preventief onderhoud van 130.000 m2 huisvesting. Om vervolgens een mooie set aan vastgoedoplossingen in gebruik te nemen. 

We kennen Twente op ons duimpje en komen er graag. Want al vele jaren zijn we ‘thuis’ bij de Twentse zorgorganisaties Zorggroep Sint Maarten, Trivium Meulenbelt Zorg en Zorggroep Manna. We zijn happy met deze vierde grote Twentse zorgklant! Maar waarom koos Livio voor ons Brabants bedrijf?

Goed zorginzicht, grip op huisvesting

Zorgaanbieder Livio is gespecialiseerd in de ouderenzorg en beheert momenteel 1100 appartementen, verspreid over Enschede, Haaksbergen, Neede en Eibergen. Net als de landelijke trend groeit ook in deze regio de komende jaren het aantal ouderen sterk. Woonzorgmanager Jan-Pieter Maas van Livio verwacht de komende twintig jaar bijna een verdubbeling van het aantal 75-plussers. Daarnaast wordt de zorgvraag intensiever en specialistischer voor een grotere groep ouderen. Dit vergt naast goed inzicht in de zorg, ook stevig grip op de huisvesting. Zowel strategisch als operationeel. Daarom koos Livio voor Facility Kwadraat en FMIS WISH als totaaloplossing. Een aantal belangrijke redenen daarvoor zijn:

 

  • Compleetheid van de software voor vastgoedmanagement en wonen, aan- en verhuur en facilitaire services
  • Al meer dan 25 jaar geworteld in de zorg en kent de impact van Wet ‘Scheiden van wonen en zorg’
  • ‘Best practice’ ontwikkeld, in samenspraak met de gerenommeerde zorginstellingen
  • API-koppelingen mogelijk met ander softwarepakketten, zoals TOPdesk en Strukton
  • Interactief managementdashboard van BI-marktleider Qlik Sense
  • Combinatie met consultancy werkzaamheden voor opstellen van meerjarenonderhoudsplannen (MJOP)

Meerjarenonderhoudsplannen in de basis

Livio’s zorgvastgoed bestaat uit een groot aantal woonzorgcentra, verpleeghuizen en kleinschalig wonen. Behalve ‘wonen’ met en zonder ‘zorg’ biedt Livio ook thuiszorg. Voor inzicht in het preventief onderhoud stellen we meerjarenonderhoudsplannen en meerjarenbegrotingen  (MJOP en MOB) op. Het betreft hier 86.000 m2 voor huurpanden en 45.000 m2 voor haar eigendomspanden. Door de (her) inspecties van gebouwen, installaties en terreinen legt Livio een stevige basis in WISH. En komen de actuele gegevens ook het verduurzamen van vastgoed ten goede.

Onze vastgoedinspecteurs meten de condities, volgens de NEN 2767-methode. Alle data verwerken zij in de softwaremodule WISH Meerjarenonderhoudsplan. Daarin hanteren we de NL-SfB methodiek, afkomstig van STABU. De NL-SfB classificatiemethode is een methode om gebouwonderdelen (oftewel ‘gebouwelementen’ ) te coderen op verschillende detailniveau ‘s. Op onderdelen controleren onze inspecteurs de conditie van de gebouwen. Zo krijgt Livio op elementniveau inzicht in de staat van het onderhoud, de bewerking en de kosten. 

WISH als totaaloplossing voor vastgoed

Onder leiding van Björn Semmekrot, teamcoordinator Beheer & Onderhoud, gaan de medewerkers vanuit één centraal vastgoedsysteem WISH aan de slag met ‘hun’ meerjarenonderhoudsplan en financiële begroting. Bij het uitzetten en monitoren van de onderhoudsprojecten maken zij gebruik van de module WISH Projectadministratie. Deze en andere modules worden fasegewijs als totaaloplossing geïntegreerd. FMIS WISH is modulair en heeft als voordeel dat Livio zelf bepaalt wat zij als eerste wil optimaliseren. Om te beginnen stelt onze consultant een implementatieplan op dat aansluit op de wensen van Livio. Waarbij Livio heeft aangegeven de volgende set softwaremodules te willen gaan gebruiken:

Al met al kunnen we gerust spreken van een groot implementatietraject. Waarin ook het voornemen is te koppelen met TOPdesk voor servicemanagement. Sinds 2021 heeft Facility Kwadraat een partnership met TOPdesk. Voor de integratie tussen beide softwaresystemen beschikken we over een standaard API-koppeling. Hierdoor wordt de software door de gebruiker nog beter beleefd als een totaaloplossing. Kortom een hele mooie uitdagende opdracht. We danken Livio voor het vertrouwen!

>> naar website Livio

Demo vastgoedsysteem WISH

Wilt u WISH zelf zien? Vraag gratis en geheel vrijblijvend een demonstratie of adviesgesprek aan. Dit kan natuurlijk online!

Vul hier uw gegevens in. Dan maken we direct een afspraak met u.

Ja, graag vrijblijvende demo!

WISH is een FMIS (Facilitair Management Informatie Systeem) en al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in vastgoedbeheer. 

Wish: Het meest toegankelijke Vastgoed en Facility Systeem